Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
  Thư Ngỏ
  Liên Lạc-Gửi Bài
  Phật Ngôn-Danh Ngôn
  Lưu bút-Góp ý
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
>> Viết lưu bút  

HƯỚNG DẪN GÕ DẤU TIẾNG VIỆT

Thông thường để gõ dấu tiếng Việt trong các chương trình sọan thảo văn bản, chúng ta cần một phần mềm hỗ trợ gõ dấu. Một trong các phần mềm nhỏ gọn miễn phí được nhiều người ưa dùng là Unikey, của tác giả Phạm Kim Long, ĐH Kỹ thuật Praha. Tải phần mềm Unikey mới nhất.

Đối với trang nhà Chùa Hà Úc, chúng ta đã tích hợp bộ gõ dấu Tiếng Việt viết bằng Ngôn ngữ Javascript của tác giả Đặng Minh Tuấn. Chương trình này đã được làm một số thay đổi để phù hợp cho Qúy đạo hữu nhập liệu dễ dàng.

Có 2 phương pháp nạp dấu theo tiếng Việt VNI và TELEX, Qúy đạo hữu tham khảo ở bảng tóm tắt bên dưới.

Khi nạp dấu, Qúy đạo hữu cần chọn một phương pháp quen dùng nhất bằng cách click chuột vào nút tròn.

VNI  TELEX 

Khi đó chương trình nạp dấu đã được khởi động và Qúy đạo hữu có thể nhập nội dung theo cách:
-Bỏ dấu sau nguyên âm.
-Bỏ dấu phiên âm trước, âm sắc sau.

Ví dụ sau đây hướng dẫn cách gõ theo VNI: (Click chuột chọn Ô tròn VNI trong mục thực tập bên dưới:

Để chuyển chữ qua lại giữa chữ thường và chữ Hoa Qúy đạo hữu bấm giữ phím Shift trên bàn phím và gõ chữ tương ứng thành chữ Hoa.

Để có chữ hoa hoàn tòan Qúy đạo hữu nhấn Phím Caps Lock trên bàn phím.

Để gõ chữ á Qúy đạo hữu gõ chữ a rồi gõ số 1.

Để gõ chữ hà úc Qúy đạo hữu gõ chữ ha rồi bấm phím số 2, gõ chữ u rồi bấm phím số 1 rồi gõ chữ c

Để gõ chữ Phật tử Qúy đạo hữu gõ chữ Phat rồi bấm phím số 6(dấu ^) rồi bấm phím số 5(dấu nặng) rồi chữ t. Gõ chữ tu rồi bấm phím số 7 (dấu móc ư ơ) rồi gõ số 3 (dấu hỏi).

Để gõ chữ Đạo đời Qúy đạo hữu gõ chữ D rồi bấm phím số 9(chuyển d --> đ) rồi gõ chữ a, bấm phím số 5(dấu nặng). Gõ chữ D rồi bấm phím số 9(chuyển d --> đ) rồi gõ chữ o, bấm phím số 7(móc ư ơ) rồi bấm số 2 (dấu huyền) rồi chữ i.

Để gõ số sau một nguyên âm: Ví dụ: a1 có 3 cách: Cách 1: Qúy đạo hữu gõ chữ a, bấm phím số 1 hai lần. Cách 2: Qúy đạo hữu Click chuột dấu tròn chọn OFF. Cách 3: Qúy đạo hữu gõ chữ a, dùng phím cách(space) nhảy con trỏ sang 1 bên rồi gõ số 1, sau đó dùng phím Backspace để kéo số 1 vào gần chữ a.

Qúy đạo hữu về cuối trang để xem bảng Tóm Tắt Hướng Dẫn Gõ Dấu.

Sau khi xem tóm tắt rồi Qúy đạo hữu bắt đầu thực hành gõ vào ô dưới đây. Chúng tôi khuyến khích Qúy đạo hữu sử dụng Phương pháp nạp dấu theo VNI đơn giản và dễ nhớ hơn.

Tự động TELEX VNI VIQR
Nhập nội dung thực tập vào Ô này.

Bảng tóm tắt Phương Pháp Nạp Dấu Tiếng Việt

Bảng gõ dấu kiểu VNI
 1. Gõ a và số 1 --->á
 2. Gõ a và số 2 --->à
 3. Gõ a và số 3 --->ả
 4. Gõ a và số 4 --->ã
 5. Gõ a và số 5 --->ạ
 6. Gõ a và số 6 --->â
 7. Gõ a và số 8 --->ă
 8. Gõ e và số 6 --->ê
 9. Gõ o và số 6 --->ô
 10. Gõ o và số 7 --->ơ
 11. Gõ u và số 7 --->ư
 12. Gõ d và số 9 --->đ
Tóm tắt: 1 sắc, 2 huyền, 3 hỏi, 4 ngã, 5 nặng, 6 ^, 7 móc ư, ơ, 8 ă, 9 đ

Ví dụ gõ câu:

Tiếng Việt Giàu và Đẹp
Bạn gõ như sau:
Tie61ng Vie65t Gia2u va2 D9e5p
Bảng gõ dấu kiểu TELEX
 1. Gõ a và a --->â
 2. Gõ a và w --->ă
 3. Gõ e và e --->ê
 4. Gõ o và o --->ô
 5. Gõ o và w --->ơ
 6. Gõ u và w --->ư
 7. Gõ d và d --->đ
 8. Gõ s --->dấu sắc
 9. Gõ f --->dấu huyền
 10. Gõ r --->dấu hỏi
 11. Gõ x --->dấu ngã
 12. Gõ j --->dấu nặng

Ví dụ gõ câu:

Tiếng Việt Giàu và Đẹp
Bạn gõ như sau:
Tieengs Vieetj Giafu vaf Ddejp
Lich Top
Phật Lịch: 2562
THỨ BẢY
NGÀY
15
THÁNG
12
2018


Vietnam:
OH, USA:
Quốc tế: Thứ Bảy, ngày 15  tháng 12, năm 2018 . .
 Tháng      
 Năm:  
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Video tụng kinh có chữ
Gồm nhiều Video tụng kinh có chữ chạy để đọc theo, rất hay!
Demo
Kinh Sám Hối Hồng Danh, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Demo
Tụng Chú Đại Bi 21 Biến, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ, rất hay
Demo
Kinh Vô Lượng Thọ (Trọn bộ), Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Demo
Bát Nhã Tâm Kinh, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Demo
Kinh Pháp Hoa, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Phật Pháp căn bản
Những bài pháp thoại rất hay Phật tử nên nghe để mở mang sự hiểu biết về Đạo Phật.
Demo
Bát Chánh Đạo - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Cận Tử Nghiệp - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Tứ Thánh Đế - Tứ Diệu Đế - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Thập Nhị Nhân Duyên - Giáo lý Mười hai nhân duyên - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Giáo Lý Năm Uẩn - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
ĐỀ TÀI:
VNEDU.ORG
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG