Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
  Thư Ngỏ
  Liên Lạc-Gửi Bài
  Phật Ngôn-Danh Ngôn
  Lưu bút-Góp ý
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
>> Viết lưu bút  
Top Banner
Lich Top
Phật Lịch: 2563
THỨ HAI
NGÀY
18
THÁNG
2
2019


Vietnam:
OH, USA:
Quốc tế: Thứ Hai, ngày 18  tháng 2, năm 2019 . .
 Tháng      
 Năm:  
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Video tụng kinh có chữ
Gồm nhiều Video tụng kinh có chữ chạy để đọc theo, rất hay!
Demo
Kinh Sám Hối Hồng Danh, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Demo
Kinh Lăng Nghiêm, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Demo
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Demo
Kinh Dược Sư (Trọn bộ), Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Demo
Bát Nhã Tâm Kinh, Đại Đức Thích Trí Thoát tụng, có chữ
Phật Pháp căn bản
Những bài pháp thoại rất hay Phật tử nên nghe để mở mang sự hiểu biết về Đạo Phật.
Demo
Tứ Thánh Đế - Tứ Diệu Đế - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Cận Tử Nghiệp - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Giáo Lý Năm Uẩn - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Thập Nhị Nhân Duyên - Giáo lý Mười hai nhân duyên - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
Demo
Bát Chánh Đạo - Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng
ĐỀ TÀI:
VNEDU.ORG
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG