Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
ĐỀ TÀI:
Home >>  Phật Pháp
Chuyên đề Phật Pháp304 bài trong 31 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài:
Tác giả:
Trình bày:
Nghe: - Đăng:
detail.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 35
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Nghe: 1 - Đăng: 02-09-2015
detail.
NXB: Diệu Pháp Âm
Dịch: Đức Thắng, Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Diệu Tiên
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 28
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Nghe: 1 - Đăng: 04-02-2015
detail.
NXB: Diệu Pháp Âm
Dịch: Đức Thắng, Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Châu, Kiều Hạnh
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 34
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Nghe: 1 - Đăng: 29-01-2015
detail.
Người Dịch: Đức Thắng. Nhà Xuất Bản: Diệu Pháp Âm.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh.
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Nghe: 1 - Đăng: 29-01-2015
detail.
Nguồn: Đạo tràng cát trắng. http://cattrang.org
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 11
Tác giả: Đại Sư Tỉnh Am
Trình bày: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Nghe: 1 - Đăng: 29-01-2015
detail.
Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng
Người Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Nguồn: http://dieuphapam.net
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Nghe: 1 - Đăng: 29-01-2015
detail.
Trong kinh Bát-nhã, đức Phật dạy "chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách", nghĩa là soi thấy thân năm uẩn này không thật liền vượt qua tất cả khổ nạn. Vì chúng ta thấy thân thật nên muốn đem những tốt đẹp về cho mình. Khi bớt được tham thì bớt sân luôn, vì những gì ta muốn mà bị ai ngăn trở thì nổi giận. Bây giờ mình không muốn nữa nên ai làm gì thì làm, đâu có giận. Sân gốc từ tham mà ra, tham gốc từ si mà có. Chỉ cần phá si thì hai thứ kia cũng theo đó mất luôn. Nên biết cột trụ của phiền não là từ chấp ngã. Phá tan chấp ngã thì mọi thứ phiền não theo đó dứt hết.
Lưu ý: Lời dẫn nhập không phản ảnh nội dung bài giảng
Nguồn: http://cattrang.org
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Nghe: 1 - Đăng: 29-01-2015
detail.
Trong cuộc sống có những khổ đau, ưu phiền và bản thân mỗi chúng ta cũng có những khổ đau, ưu phiền. Do vậy, nếu mình muốn vượt qua những khổ đau, phiền não bên trong cũng như chung quanh mình thì mình phải biết An trú vào các Điều thiện, hoặc là Tùy Hỷ Công Đức.

Nguồn: http://cattrang.org
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Tổ Huệ Đăng
Trình bày: Đại Đức Thích Trí Thoát
Nghe: 1 - Đăng: 01-07-2014
detail.
Đệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy,
Ngày rằm tháng bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng,
Đốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế,
Phật, Pháp, Thánh Hiền,
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo.
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Phật Pháp
Trình bày: Đại Đức Thích Trí Thoát
Nghe: 1 - Đăng: 26-06-2014
detail.
Kinh nói: "Sám giả sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá". Nghĩa là, Sám là ăn năn lỗi trước, còn Hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ Sám hay một chữ Hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên các Tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ "Sám hối", dịch theo tiếng Việt là "ăn năn chừa lỗi".

Như thế trong chữ Sám hối có hàm nghĩa ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, bất luận là lâu mau, và bây giờ cho đến về sau, mình nguyện là không tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi, mà sau nầy vẫn còn làm lại, thì không phải là đúng nghĩa Sám hối trong Ðạo Phật.

Đến trang:   2    3    4    5   ...  31      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG