%> Chua Ha Uc - Ket Qua tim kiem
Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TÁC GIẢ TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 74 tác giả vần: d
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 1
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt nghe: 1 - Đăng: 15-02-2014
Nguyên tác: "108 perles de sagesse du Dalai-Lama pour parvenir à la sérénité" - Nhà xuất bản: Presse de la Renaissance, Paris 2006. Do nữ ký giả Phật tử Cathérine Barry tuyển chọn - Chuyển ngữ Pháp-Việt : Hòang Phong

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 14
Tác giả: Nhiều tác giả
Trình bày: Trường Thanh
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-06-2014
Lời Mở Đầu - Niệm Phật - Trường Thanh
Mẹ Hiền Quan Thế Âm - Lưu Hồng
Yêu Mấy Sao Cho Vừa - Trang Thanh Lan, Quang Bình
Về Dưới Phật Đài - Phương Hồng Quế
Trầm Hương Đốt - Ngọc Minh
Để Gió Cuốn Đi - Trường Thanh
Ánh Đạo Vàng - Thanh Tuyền
Nhớ Mẹ - Hoàng Thanh
Đêm Xuất Gia - Thiên Trang
Bé Thơ Đi Chùa - Thanh Mai
Vu Lan Thắng Hội - Carol Kim
Tình Mẹ - Trường Thanh
Thành Đạo - Giao Linh
Phật Giáo Việt Nam - Tốp Ca

Nguồn: http://rongmotamhon.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 10
Tác giả: Nhiều tác giả
Trình bày: Mai Quốc Huy
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-06-2014
Lời Giới Thiệu - Mai Quốc Huy
Ánh Đạo Vàng - Mai Quốc Huy
Phật Là Ánh Từ Quang - Mai Quốc Huy
Mẹ Từ Bi - Mai Quốc Huy
Nhành Dương Cứu Khổ - Mai Quốc Huy
Vu Lan Gửi Mẹ - Mai Quốc Huy
Lạy Phật Quan Âm - Mai Quốc Huy
Phật Ở Trong Tâm - Mai Quốc Huy
Kính Mến Thầy - Mai Quốc Huy
Nam Mô A Di Đà Phật - Mai Quốc Huy
Nguồn: http://rongmotamhon.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 14
Tác giả: Nhiều tác giả
Trình bày: Chúc Hiếu
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-06-2014
Lời Giới Thiệu - Chúc Hiếu
Đản Sanh - Chúc Hiếu
Thích Ca Phật Từ - Chúc Hiếu
Giác Ngộ - Chúc Hiếu
Hoài Niệm Đản Sanh - Chúc Hiếu
Dưới Đài Sen - Chúc Hiếu
Chùa Tôi - Chúc Hiếu
Dâng Hoa Kính Thầy - Chúc Hiếu
Nhớ Ơn Phật - Chúc Hiếu
Mẹ Từ Bi - Chúc Hiếu
Thiền Hành - Chúc Hiếu
Nhớ Ơn Thầy - Chúc Hiếu
Về Chùa Dâng Hoa - Chúc Hiếu
Mừng Sinh Nhật Thầy - Chúc Hiếu
Nguồn: http://rongmotamhon.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 33
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 06-08-2013
Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức.

Bát chánh đạo (zh. bāzhèngdào 八正道, ja. hasshōdō, sa. aṣṭāṅgika-mārga, pi. aṭṭhāṅgika-magga, bo. `phags lam yan lag brgyad འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་) là con đường tám nhánh để giải thoát khỏi Khổ (sa. duḥkha), là chân lý cuối cùng của Tứ diệu đế. Bát chánh đạo là một trong 37 Bồ-đề phần (zh. 三十七菩提分) hay 37 giác chi (sa. bodhipākṣika-dharma). Lưu ý: chữ "chánh" và chữ "chính" là đồng nghĩa. Bát chánh đạo được chú giải rõ qua dịch phẩm Con Đường Cổ Xưa. Con Ðường Cổ Xưa đã cố gắng giúp người học Phật tập chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đã được tất cả các Tông phái công nhận như là điểm chung đồng và thuần túy nhất của đạo Phật. Thông suốt được những điểm giáo lý này có thể được xem như đã thâm nhập toàn bộ con đường giác ngộ giải thoát của Ðức Phật.
Bát Chánh Đạo gồm:
1.Chánh kiến, 2.Chánh tư duy, 3.Chánh ngữ, 4.Chánh nghiệp, 5.Chánh mạng, 6.Chánh tinh tấn, 7.Chánh niệm, 8.Chánh định.

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Đang cập nhật
Trình bày: Đại Đức Thích Trí Thoát
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-06-2014
Kinh này có tên đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là một bộ kinh rất ngắn của Đại Thừa Phật giáo nhưng lại có ý nghĩa rất thâm sâu, rất cơ bản, nhằm phá thói quen chấp thật rất nặng nề của chúng sinh.
Có tụng Bát Nhã Tâm Kinh mới mở lối cho ta sám hối những ác nghiệp trước kia và mới có đủ duyên để hồi hướng về chư Thiện Thánh hiền, Già lam Hộ pháp, Long thiên và cho mọi chúng sinh trong tất cả các cõi.
Người Phật tử còn đang tại thế nghĩa là còn đang sống với đời không thể nào tách rời cuộc sống với việc tu hành để đạt thành đạo quả, nghĩa là phải kết hợp hòa nhuyễn đạo và đời như Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nói trong Cư trần lạc đạo phú và như Đức Thế tôn đã dậy Phật pháp bất ly thế gian pháp.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 22
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 13-09-2013
Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 9
Tác giả: Nhiều tác giả
Trình bày: Quách Tuấn Du
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-06-2014
Ca Ngợi Đức Thế Tôn - Quách Tuấn Du
Kính Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm - Quách Tuấn Du
Thích Ca Mâu Ni - Quách Tuấn Du
Bồ Tát Quan Thế Âm - Quách Tuấn Du
Lạy Phật Quan Âm - Quách Tuấn Du
Mẹ Từ Bi - Quách Tuấn Du
Biết Bao Giờ - Quách Tuấn Du
Rõ Nét Nguyên Sơ - Quách Tuấn Du
Kẻ Thù Lớn Nhất Đời Mình - Quách Tuấn Du

Nguồn: http://rongmotamhon.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 16
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-02-2014
Chánh Kiến,
Chân Lý tối thượng,
Cốt tủy của sự tu tập,
Cốt tủy của sự bình an,
Nhạc kinh trái tim,
Mủi tên thứ 2,
Nghiệp,
Praying Meditation,
Sám hối,
Thể nghiệp tâm linh,
Thiền nguyện,
Tìm lại sự bình an,
Triết lý sống,
Tri ân, Báo ân,
Vu Lan báo hiếu,
Ý nghĩa cầu nguyện.
Website: http://cattrang.org.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 11
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 16-11-2013
Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hoàng Phong chuyển ngữ. Nhà Xuất bản Tôn Giáo. Diễn đọc: Hùng Thanh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Tuấn Anh, Thanh Hồng, Trần Vũ. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.


Đến trang:   2    3    4    5   ...  8      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG