%> Chua Ha Uc - Ket Qua tim kiem
Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TÁC GIẢ TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 20 tác giả vần: p
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 26
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 03-11-2013
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 30
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 04-11-2013
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 2
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Trình bày: Thích Trí Thoát
Lượt nghe: 1 - Đăng: 15-01-2014
Không nên xem thường bộ kinh này, vì là kinh thường tụng vào buổi chiều trong chùa. Nhất là kinh này lại là của Phật nói ra.

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Phật Pháp
Trình bày: Đại Đức Thích Trí Thoát
Lượt nghe: 1 - Đăng: 26-06-2014
Kinh nói: "Sám giả sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá". Nghĩa là, Sám là ăn năn lỗi trước, còn Hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ Sám hay một chữ Hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên các Tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ "Sám hối", dịch theo tiếng Việt là "ăn năn chừa lỗi".

Như thế trong chữ Sám hối có hàm nghĩa ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, bất luận là lâu mau, và bây giờ cho đến về sau, mình nguyện là không tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi, mà sau nầy vẫn còn làm lại, thì không phải là đúng nghĩa Sám hối trong Ðạo Phật.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Pháp Sư Khang Tăng Khải (Hán dịch)
Trình bày: Huy Hồ, Kim Phượng
Lượt nghe: 1 - Đăng: 11-12-2013
Tác giả: Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chân Thường. Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 12
Tác giả: Pháp Sư Đạo Chứng
Trình bày: Cư sĩ Diệu Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 25-01-2014
Nguyên tác: Pháp Sư Đạo Chứng giảng. Dịch: Trần Tiến Mẫn. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Diễn đọc: Cư sĩ Diệu Âm. Vô Lượng Thọ – sinh mệnh vô hạn vượt lên cái huyễn tướng của sự sợ hãi sanh tử. (Sinh mạng vô hạn, quán triệt thời gian). Cho nên biết rằng từ "A Di Đà Phật", mang ý nghĩa nội dung giáo dục thâm sâu, mục tiêu giáo dục rộng lớn, có diệu dụng vô cùng!

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 11
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Trình bày: Chiếu Thành
Lượt nghe: 1 - Đăng: 22-01-2014
Tuyển tập 2 bộ với giọng đọc khác nhau: Bộ 1 gồm 7 phần do Chiếu Thành diễn đọc, Bộ 2 gồm 4 phần do Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Phật cho chúng ta một lợi ích vô cùng lớn vô cùng thù thắng, đó là dạy chúng ta trong một đời này được thành Phật. Nếu chúng ta không chăm chỉ cố gắng tu học thì một đời này không được vãng sanh, như vậy là phụ lòng Di Đà Thế Tôn quá nhiều. Làm thế nào mới không phụ lòng? Duy chỉ có chăm chỉ mà tu hành, phải xem đó là việc quan trọng nhất, việc lớn nhất trong một đời này, những việc khác có thể buông xuống, chỉ mỗi việc này là không thể buông xuống.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 5
Tác giả: Pháp Nhiên Thượng Nhân
Trình bày: Tâm Kiến Chánh
Lượt nghe: 1 - Đăng: 11-02-2014
Dịch giả: Nguyễn Văn Nhân. Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh.
Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng Danh Hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý nầy, người ta thường cho rằng Xưng-Danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn cơ để tu những pháp môn như Quán Thật Tướng, Quán Tưởng, Quán Tượng, v.v… Và khi tu Niệm Phật thì phần nhiều đều mang tâm niệm tự lực, vẫn cứ trông cậy vào sức mình để được vãng sinh. Đó là Tự Lực Niệm Phật.

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 9
Tác giả: Phim nước ngoài
Trình bày: Diễn viên nước ngoài
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-01-2014
Đây là một bộ phim Phật giáo lấy bối cảnh về sự linh nghiệm về núi Phổ Đà đối với chàng trai bất hiếu với mẫu thân. Mẹ anh thì suốt ngày tụng kinh sám hối, anh thì bán thịt heo, cờ bạc, cuối cùng nhờ nhân duyên tam bộ nhất bái lên núi này mà anh nhận ra rằng, mẹ mình chính là Bồ-tát sống của mình.

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 3
Tác giả: Phim ngoại quốc
Trình bày: Diễn viên ngoại quốc
Lượt nghe: 1 - Đăng: 24-01-2014
Muốn cho tất cả chúng sanh đều lìa khổ được vui, chuyển mê khai ngộ, thoát vòng sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc… đó chính là tâm nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng và chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương cõi nói chung. Để hoàn thành tâm nguyện này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã phải thị hiện xuống cõi Ta Bà rất nhiều lần, với nhiều hóa thân khác nhau và các phương tiện khéo léo để dìu dắt chúng sanh hướng về Phật Pháp.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Trình bày: Tịnh Tông học hội
Lượt nghe: 1 - Đăng: 08-02-2014
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Việc lớn nhất của đời người là phải làm những việc thật sự mang lại lợi ích cho chúng sanh, cũng chính là đem văn hóa truyền thống đời này truyền lại cho đời khác. Văn hóa là căn nguyên của tất cả hạnh phúc. Nếu như vứt bỏ văn hóa đi, tất cả mọi việc dù bạn có làm có tốt đi nữa cũng chỉ giống như đóa hoa huỳnh sáng nở tối tàn, không thể giữ lâu dài được.


Đến trang:       1  
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG