Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 38 bài vần: d
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Ông Thanh Sĩ
Trình bày: Thích Huệ Duyên
Lượt nghe: 1 - Đăng: 14-08-2007
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 32
Tác giả: Dale Carnegie
Trình bày: Ái Hòa - Xuân Khoa
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-11-2013
First News dịch và xuất bản dưới bản quyền của gia đình Dale Carnegie. Diễn đọc: Ái Hòa - Xuân Khoa

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 8
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 20-01-2014
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành. Diễn đọc: Chiếu Thành, Thy Mai. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ. Chú Đại Bi phải nên được trì tụng lớn tiếng, giọng điệu trầm hùng, nhanh và liên tục bằng cách lấy hơi từ bụng ra. Lớn tiếng ở đây không có nghĩa là ta phải la lớn lên, nhưng giọng đọc phải rõ ràng, nghe đủ tiếng, không lờ mờ, trại giọng.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Lượt nghe: 1 - Đăng: 03-12-2013
Hòa Thượng Tịnh Không giải tại Đài Nam, Đài Loan tháng 12 năm 1993.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Thiền sư Nguyệt Khê
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 24-01-2014
Nguyên tác: Thiền sư Nguyệt Khê. Dịch: HT Thích Duy Lực Diễn đọc: Thanh Thuyết, Kim Phượng, Chiếu Thành, Huy Hồ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Ngài Nguyệt Khê là người đã kiến tánh, tịch năm 1965 ở Cửu Long, Hồng Kông. Đại Thừa Tuyệt Đối luận này tác giả có ý muốn giúp ích người Tây Phương, trong đó luận về pháp biện chứng của triết học Tây Phương, cho thấy hầu hết đều lẩn quẩn trong phạm vi tương đối tức là nhất niệm vô minh, cũng có người suy ra đến vô thủy vô minh, nhưng chưa có ai đạt đến chỗ tuyệt đối cuối cùng. Tất cả đều vì không biết đường lối thực hành, chỉ nhờ bộ não để suy lý mà thôi, nên Ngài Nguyệt Khê dùng pháp biện chứng của Phật Thích Ca để chứng minh và giới thiệu cách thực hành tức là pháp Thiền Trực Tiếp truyền từ Phật Thích Ca.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 58
Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không
Trình bày: Đạo hữu Đạo Trần
Lượt nghe: 1 - Đăng: 17-10-2013
Nguyên tác: Hòa Thượng Tịnh Không. Việt dịch: Nguyên Trừng. Nhà xuất bản Tôn giáo - 2003. Gồm 29 tapes, do ĐH Đạo Trần bỏ 6 tháng Free time để Edit, cắt bỏ những khoảng trống, do đó Âm thanh nghe trôi chảy hơn. Kính giới thiệu cùng Phật Tử.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Thầy Huệ Duyên tụng
Trình bày: Thích Huệ Duyên
Lượt nghe: 1 - Đăng: 01-12-2013
Nguyên tác: Hòa thượng Thích Đức Niệm. Thầy Huệ Duyên tụng.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 10
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Trình bày: Unknown Artist
Lượt nghe: 1 - Đăng: 08-09-2007
1. Cành Hoa Sen
2. Dâng Hoa
3. Đêm Thành Đạo
4. Nhớ Ngày Xưa
5. Thầy Về
6. Theo Dấu Chân Thầy
7. Quán Thế Âm
8. Tiếng Hát Từ Bi
9. Trái Tim Của Mẹ
10. Ta Hãy Vui

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 16
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Trình bày: Bảo Yến
Lượt nghe: 1 - Đăng: 26-08-2007
1. Đại Từ Bi Kinh - Bảo Yến
2. Dâng Hương - Bảo Yến
3. Hạnh Phúc Kinh - Bảo Yến
4. Hồi Hướng Công Đức - Bảo Yến
5. Khai Kinh - Bảo Yến
6. Kỳ Nguyện - Bảo Yến
7. Lễ Pháp Bảo - Bảo Yến
8. Lễ Phật Bảo - Bảo Yến
9. Lễ Tăng Bảo - Bảo Yến
10. Lễ Thập Phương Tam Bảo - Bảo Yến
11. Lễ Xá Lợi - Bảo Yến
12. Phục Nguyện - Bảo Yến
13. Thỉnh Chư Thiên - Bảo Yến
14. Từ Bi Nguyện - Bảo Yến
15. Vô Úy Kinh - Bảo Yến
16. Xưng Tán - Bảo Yến

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 19
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Trình bày: Bảo Yến
Lượt nghe: 1 - Đăng: 30-08-2007
1. A Di Đà Phật - Bảo Yến
2. Chú Vãng Sanh - Bảo Yến
3. Cúng Hương Tán Phật - Bảo Yến
4. Đại Thế Chí Bồ Tát - Bảo Yến
5. Đảnh Lễ - Bảo Yến
6. Di Lặc Phật - Bảo Yến
7. Hồi Thượng Phật Bồ Tát - Bảo Yến
8. Kỳ Nguyện - Bảo Yến
9. Niệm Hương - Bảo Yến
10. Niệm Phật - Bảo Yến
11. Niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng - Bảo Yến
12. Phổ Hiển Bồ Tát - Bảo Yến
13. Quán Thế Âm Bồ Tát - Bảo Yến
14. Quán Tưởng - Bảo Yến
15. Sám Hối Phát Nguyện - Bảo Yến
16. Sám Thập Phương - Bảo Yến
17. Thích Ca Mâu Ni Phật - Bảo Yến
18. Tự Quy - Hồi Hướng - Bảo Yến
19. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Bảo Yến


Đến trang:   2    3    4      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG