Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 148 bài vần: k
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Thích Trí Thoát
Trình bày: Thích Trí Thoát
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-06-2014
Thầy Thích Trí Thoát tụng rất hay.

Đức Quán Thế Âm oai thần lồng lộng
Khắp thế gian đều trọng danh ngài
Chúng sanh hết thảy ai ai
Khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua.
Bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ,
Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh
Nếu ai có một niệm lành
Hể ngài nghe tiếng ứng danh tới liền...

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 21-01-2014
Phật dạy chúng ta rằng: năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này năng lực của không xen tạp mạnh nhất, nếu quý vị giữ được liên tục không gián đoạn trong ba năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải trụ ở cảnh giới Phàm Thánh Ðồng Cư, cũng không phải trụ ở Tứ Ðộ Vãng Sanh mà dự vào hàng Thượng Phẩm vãng sanh.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 8
Tác giả: Patrul Rinpoche
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 20-12-2013
Nguyên tác: Patrul Dilgo Khuyentse Rinpoche. Việt dịch: An Phong và Đương Đạo. Diễn đọc: Thy Mai, Tuấn Anh, Kiều Hạnh. Nhà xuất bản Thiện Tri Thức. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 40
Tác giả: Trần Thái Tông
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 28-12-2013
Biên soạn: Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida-Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Lễ Thù Ân, Niệm. Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida-Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 5
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Lễ Khai Mạc, Lễ Thù Ân, Lễ Trưởng Tịnh, Tam Độc Tham Sân Si. Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida-Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Thiền Sư Nhất Hạnh
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 20-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thanh Thuyết. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 26
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm.
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-12-2013
Tác giả: Diệu Âm. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Lời giới thiệu_Quyết lòng niệm Phật, Niệm Phật để thành Phật, Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao, Tu tịnh nghiệp chứ không phải thiện nghiệp, Chết không phải là hết, Khuyên Người Niệm Phật, Niệm Phật khai mở trí tuệ, Đới nghiệp vãng sanh, Nhìn cho thấu buông cho trót, Ta bà khổ ... Sự gia trì.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 24 phần: Cứu Người Như Cứu Lửa, An Lạc Và Hiếu Nghĩa, Đời Như Một Giấc Mộng, Niệm Phật Con Đường Cứu Mẹ, Lời Khuyên Cô Bốn – Niệm Phật Phương Pháp Giải Nạn, Niệm Phật Với Lời Phát Nguyện, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Con Đường Thành Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Một Lòng Tin Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Cần Giữ Tâm Thanh Tịnh ... Lời Khuyên Người Bạn – Đừng Tu Lòng Vòng Nữa (Hết Tập 02)


Đến trang:   2    3    4    5   ...  15      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG