Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 148 bài vần: k
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 24 phần: Cứu Người Như Cứu Lửa, An Lạc Và Hiếu Nghĩa, Đời Như Một Giấc Mộng, Niệm Phật Con Đường Cứu Mẹ, Lời Khuyên Cô Bốn – Niệm Phật Phương Pháp Giải Nạn, Niệm Phật Với Lời Phát Nguyện, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Con Đường Thành Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Một Lòng Tin Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Cần Giữ Tâm Thanh Tịnh ... Lời Khuyên Người Bạn – Đừng Tu Lòng Vòng Nữa (Hết Tập 02)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 17
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tt Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 17 phần: Lời Giới Thiệu, Tâm Chí Thành Chí Kính, Cảnh Giới Người, Lý Sự Cơ, Mơ Về Tiên Cảnh, Một Đường Thẳng Tiến, Phải Giữ Hạnh Khiêm Cung, Tập Trung Năng Lực Về Một Hướng ...Địa Ngục Và Vấn Đề Nhân Quả , Nói Chung Về Cách Tu Hành - Hết Tập 03.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 9
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tt Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 9 phần: Mấy Dòng Tỏ Bày – Nhất Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu, Ý Thức Về Sự Chướng Ngại, Khóc Lóc Mối Nguy Hại Cho Người Lúc Lâm Chung, Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Vấn Đề Đạo Lý Và Tâm Lý, Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Niềm Tin Con Người Và Hoàn Cảnh, Cần Biết Rõ Đường Vãng Sanh, Niệm Phật Xuất Tam Giới Bất Khả Tư Nghì, Buông Xả Mới Được Vãng Sanh, Vấn Đề Cảm Ứng – Hết.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 31
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 05-12-2013
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 28
Tác giả: Tĩnh Am Đại Sư
Trình bày: Tâm Kiến Chánh
Lượt nghe: 1 - Đăng: 27-08-2007
Phật thường hay khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề, nhưng tâm Bồ Đề chúng ta không biết phát từ đâu? Tâm Bồ Đề phải phát ra từ trong tâm yêu thương, và tâm thương yêu này không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào. Tâm thương yêu có điều kiện thì không phải tâm Bồ Đề. Tâm thương yêu vô điều kiện mới là tâm Bồ Đề.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 10
Tác giả: Thích An Trí
Trình bày: Hòa Thượng Thích An Trí
Lượt nghe: 1 - Đăng: 14-08-2007
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 14
Tác giả: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Trình bày: Huy Hồ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 30-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Ngẫu Ích Đại Sư
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 17-08-2007
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Ngài Cưu Ma La Thập (Hán dịch)
Trình bày: Đại Đức Thích Trí Thoát
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-06-2014
A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh.

Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông (tiếng Anh: Pure Land sect), lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật). Nguyên bản tiếng Phạn của kinh này vẫn còn tồn tại và người ta cũng còn tìm thấy những bản dịch Hán ngữ của hai dịch giả lừng danh là Cưu-ma-la-thập và Huyền Trang (chữ Hán: 玄奘).

Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 18
Tác giả: Phật
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 04-12-2013
NXB: Trung Tâm DPA. Dịch: Thích Trí Quang. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 11
Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 17-08-2007

Đến trang:       1     3    4    5    6   ...  15      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG