Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 148 bài vần: k
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 11
Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 17-08-2007
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Thích Thanh Từ
Trình bày: Thích Thanh Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 01-12-2013
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Thầy Thích Thanh Từ tụng

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 42
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-08-2007
Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải. Nguyễn Minh Hiển hiệu đính Hán Văn. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Diễn đọc: Tâm Từ.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 17
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng
Lượt nghe: 1 - Đăng: 17-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 22
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng
Lượt nghe: 1 - Đăng: 17-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 36
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 40
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Huy Hồ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 25-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 29
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Đức Uy
Lượt nghe: 1 - Đăng: 26-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 30
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng
Lượt nghe: 1 - Đăng: 26-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 31
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng
Lượt nghe: 1 - Đăng: 30-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng, Thanh Thuyết
Lượt nghe: 1 - Đăng: 30-09-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)


Đến trang:       1    2     4    5    6    7   ...  15      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG