Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
ĐỀ TÀI:
Home >>  Phật Pháp >> 
Chuyên mục 36 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 2.
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài:
Tác giả:
Trình bày:
Lượt nghe: - Đăng:
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 16
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Thể Nghiệm Tâm Linh, Chánh Kiến, Mũi Tên Thứ Hai, Nghiệp, Tìm Lại Sự Bình An, Sám Hối, Triết Lý Sống, Ý Nghĩa của Tri Ân và Báo Ân , Vu Lan Báo Hiếu, Chân Lý Tối Thượng, Cốt tủy của sự bình an, Cốt Tủy của sự Tu Tập, Ý nghĩa của sự cầu nguyện, Nhạc: Kinh Trái Tim, Praying Meditation, Thiền Nguyện. Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida-Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 2
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
"Vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp"
Nghĩa là: Quên mất tâm Bồ Đề, tu các thiện pháp, đều là việc làm của ma. Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida-Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida-Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 9
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
"Một trong những pháp môn được giới thiệu ở đây là "Hiện pháp lạc trú", một pháp môn thiền định căn bản đã được Đức Phật dạy, và chính bản thân Ngài cũng như các vị Thánh đệ tử cũng thực hành pháp môn này. Những giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn hiểu biết thêm phương pháp thực tập pháp môn này. " Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida_Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 2
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Hiện pháp lạc trú là một pháp môn thiền tập căn bản được Đức Phật dạy trong các kinh thuộc về thiền định. Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida_Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 2
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng tại Đạo tràng Cát Trắng Florida - Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Thích Trí Huệ
Trình bày: Thích Trí Huệ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 26-12-2013
Đức Phật là bậc Đại Giác Ngộ đối với vũ trụ nhân sinh đã thấu hiểu tuyệt đối. Ngài dùng giáo pháp để hóa độ chỉ rõ con đường lục đạo luân hồi là do nghiệp của chúng sinh tự tạo ra, và luật Nhân Quả luôn là nền tảng trọng tâm trong Pháp của Ngài, chúng ta gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó thân tướng, hình dạng, học vấn, giàu nghèo, tật bệnh đều là do tự thân gây ra rồi phải thọ nghiệp,và dù có thần thông cũng không thể thay đổi được, Ngài cũng có thuyết về 7 sao xấu,hung dữ và cách hóa giải những sao nầy (xin tìm hiểu thêm trong Kinh: Phật Thuyết Thất Tinh Chân Ngôn, Phật Thuyết Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng hoặc Kinh Bửu Tràng)
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-12-2013
Pháp môn tu tập căn bản tại Đạo Tràng được bắt đầu từ thiền ngữ:"Mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình." (Every step of the journey is the journey.) Ngay từ khi sáng lập, thiền ngữ này đã được viết và treo ở con đường dẫn vào Đạo Tràng. Hội Phật học Đuốc Tuệ thực hiện.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 9
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 30-11-2013
Đại Đức Thích Tâm Thiện, đạo tràng cát trắng thực hiện. Website: http://cattrang.org.

Đến trang:       1     3    4      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG