Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
ĐỀ TÀI:
Home >>  Phật Pháp >> 
Chuyên mục 36 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 3.
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài:
Tác giả:
Trình bày:
Lượt nghe: - Đăng:
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 43
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Trình bày: Phật học Đuốc Tuệ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 25-10-2013
Tổng Hội Phật giáo Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc, California - 2008. Hội Phật học Đuốc Tuệ, TT Diệu Pháp Âm. Xin thành thật gửi lời xin lỗi đến Quý vị nếu có sai sót trong phần cung cấp thông tin gốc này.
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 5
Tác giả: Thượng tọa Thích Trí Siêu
Trình bày: Thượng tọa Thích Trí Siêu
Lượt nghe: 1 - Đăng: 09-10-2013
Bài giảng về mười hai nhân duyên: cách quán xuôi và ngược về 12 nhân duyên được trình bày và sắp xếp lại nhằm giúp các Phật tử hiểu rõ sự liên hệ giữa 12 nhân duyên và các phương pháp quán chiếu, tu hành.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 22
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 13-09-2013
Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 10-09-2013
Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 33
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 1 - Đăng: 06-08-2013
Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức.

Bát chánh đạo (zh. bāzhèngdào 八正道, ja. hasshōdō, sa. aṣṭāṅgika-mārga, pi. aṭṭhāṅgika-magga, bo. `phags lam yan lag brgyad འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་) là con đường tám nhánh để giải thoát khỏi Khổ (sa. duḥkha), là chân lý cuối cùng của Tứ diệu đế. Bát chánh đạo là một trong 37 Bồ-đề phần (zh. 三十七菩提分) hay 37 giác chi (sa. bodhipākṣika-dharma). Lưu ý: chữ "chánh" và chữ "chính" là đồng nghĩa. Bát chánh đạo được chú giải rõ qua dịch phẩm Con Đường Cổ Xưa. Con Ðường Cổ Xưa đã cố gắng giúp người học Phật tập chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đã được tất cả các Tông phái công nhận như là điểm chung đồng và thuần túy nhất của đạo Phật. Thông suốt được những điểm giáo lý này có thể được xem như đã thâm nhập toàn bộ con đường giác ngộ giải thoát của Ðức Phật.
Bát Chánh Đạo gồm:
1.Chánh kiến, 2.Chánh tư duy, 3.Chánh ngữ, 4.Chánh nghiệp, 5.Chánh mạng, 6.Chánh tinh tấn, 7.Chánh niệm, 8.Chánh định.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 20
Tác giả: Hòa Thượng Thích Đức Niệm - Tâm Từ Đọc
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 03-10-2007
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 28
Tác giả: Tĩnh Am Đại Sư
Trình bày: Tâm Kiến Chánh
Lượt nghe: 1 - Đăng: 27-08-2007
Phật thường hay khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề, nhưng tâm Bồ Đề chúng ta không biết phát từ đâu? Tâm Bồ Đề phải phát ra từ trong tâm yêu thương, và tâm thương yêu này không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào. Tâm thương yêu có điều kiện thì không phải tâm Bồ Đề. Tâm thương yêu vô điều kiện mới là tâm Bồ Đề.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 12
Tác giả: Lý Viên Tịnh-Ấn Quang Đại Sư-Bửu Quang Tự Chuyển Ngữ
Trình bày: Như Hòa
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-08-2007
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Thích Nhất Chân
Trình bày: Thượng Tọa Thích Nhất Chân
Lượt nghe: 1 - Đăng: 23-08-2007

Đến trang:       1    2     4      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG