Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
ĐỀ TÀI:
Home >>  Phật Pháp >> 
Chuyên mục 137 bài trong 14 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.
Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài:
Tác giả:
Trình bày:
Lượt nghe: - Đăng:
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 35
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 02-09-2015
NXB: Diệu Pháp Âm
Dịch: Đức Thắng, Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Diệu Tiên
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 28
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 04-02-2015
NXB: Diệu Pháp Âm
Dịch: Đức Thắng, Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Châu, Kiều Hạnh
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 34
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 29-01-2015
Người Dịch: Đức Thắng. Nhà Xuất Bản: Diệu Pháp Âm.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh.
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 55
Tác giả: Tuệ Sỹ và Đức Thắng (Việt dịch)
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 17-06-2014
Nhà Xuất bản Phương Đông
Dịch: Tuệ Sỹ và Đức Thắng
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

1. Phẩm 15-162 Kinh Phân Biệt Lục Giới - Đầu - 32
2. Phẩm 15-163 Kinh Phân Biệt Lục Xứ 33-44
3. Phẩm 15-164 Kinh Phân Biệt Quán Pháp 45-56
....................
53. Phẩm20_220-221_Kinh Kiến_Kinh Tiễn Dụ 721-734
54. Phẩm 20-222A Kinh Lệ 735-743
55. Phẩm 20-222B Kinh Lệ 743-Hết
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 60
Tác giả: Tuệ Sỹ (Việt dịch)
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 16-06-2014
Nhà Xuất Bản Phương Đông.
Dịch: Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương, Thủy Tiên.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

01. Phẩm 8 Kinh Niệm Thân
02. Phẩm 8 Kinh Chi Ly Di Lê, Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên
04. Phẩm 8 Kinh Vô Thích, Kinh Chân Nhân
................
58. Phẩm 14 Kinh A Già La Ha Na, Kinh A Lan Na
59. Phẩm 14 Kinh Pham Ma
60. Phẩm 14 Kinh Pham Ma tiếp theo- hết quyển 2
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 52
Tác giả: Tuệ Sỹ (Việt dịch)
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 16-06-2014
Nhà Xuất Bản Phương Đông.
Dịch: Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp, Kinh Trú Độ thọ
Phẩm 1 Kinh Thành Dụ, Kinh Thủy Dụ
Phẩm 1 Kinh Mộc Tích Dụ; Kinh Thiện Nhân Vãng
................
51. Phẩm 8 Kinh Hữu Thắng Thiên
52. Phẩm 8 Kinh Ca Hi Na
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 108
Tác giả: Tuệ Sỹ
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 12-06-2014
Dịch: Hiệu đính bản dịch Việt: Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thùy Dương, Thùy Tiên ...
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
1. Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật
2. Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật tt
......
107. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q8- P8 Tam thập tam thiên 3
108. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q8- P9 Chiến đấu
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Thích Trí Đức
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 11-06-2014
Dịch: Thích Trí Đức.
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thùy Tiên, Diệu Tiên.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
1. Lời Tựa
2. P1 Kinh Đại Bản Duyên_A
3. P1 Kinh Đại Bản Duyên_B
4. P1 Kinh Du Hành IA
.....
22. P3 Kinh Sa Môn Quả
23. P3 Kinh Bố Tra Bà Lâu
24. P3 Kinh Tiền Dụ, Vài lời sau Kinh
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 30
Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 11-06-2014
Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa này đã được giảng hai lần tại chùa Xá Lợi của Hội Phật Học Nam Việt, lần đầu vào hồi đầu tháng ba Nhâm Dần (5-4-1962). Số thính giả kỳ nào cũng trên dưới ba trăm và mỗi kỳ kéo dài cà năm. Rất thỏa mãn, nhiều bạn trí thức thúc giục chúng tôi xuất bản để giúp ích trong muôn một những bạn đang tìm hiểu Diệu pháp của Phật. Chúng tô xin tuân hành. Nhưng xin thưa trước: chỉ có Phật mới hiểu được trọn vẹn lời Phật, vì vậy những cố gắng của kẻ hậu sanh thiển học như chúng tôi, dầu có tột độ đi nữa, vẫn không làm sao nói hết ý Phật được, và nhất là khó tránh những thiếu sót sai lầm mà chúng tôi thành tâm mong mỏi các bậc cao minh chỉ bảo cho. Chúng tôi trân trọng ghi ơn trứơc.

Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Đến trang:   2    3    4    5   ...  14      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG