Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
Home >> Thích Duy Lực - Hòa Thượng
13 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Tác giả:
Trình bày:
Lượt nghe: - Đăng:
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Tăng Triệu
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 24-01-2014
Nguyên tác: Tăng Triệu. Việt dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Thy Mai. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. BỬU TẠNG LUẬN tác giả là Tăng Triệu, bài luận này và bộ TRIỆU LUẬN đều có ghi trong tập 96 của TỤC TẠNG KINH, nhưng bộ Triệu Luận đã lưu hành từ xưa nay, mà trong đó lại sót bài luận này, chúng tôi xét thấy bài luận này diễn tả thể dụng của tự tánh rất hay, nhất là dùng hai chữ ly vi để sáng tỏ bản thể của tự tánh. Tự tánh vốn chẳng thể dùng lời nói để diễn tả được mà tác giả lại phương tiện giải thích rất kỹ càng.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thiền Sư Nghĩa Huyền
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Nguyên tác: Thiền Sư Nghĩa Huyền. Dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Nguyễn Đông, Thy Mai, Kim Phượng. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 07-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Nguyễn Đông, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 06-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Nguyễn Đông, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: Huy Hồ, Kim Phụng
Lượt nghe: 1 - Đăng: 06-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phụng. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thiền Sư Minh Bổn
Trình bày: Đức Uy, Thy Mai
Lượt nghe: 1 - Đăng: 06-01-2014
Nguyên tác: Thiền Sư Minh Bổn. Dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Đức Uy, Thy Mai. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Chỉ Nguyệt Lục
Trình bày: Huy Hồ
Lượt nghe: 1 - Đăng: 29-12-2013
Nguyên tác: Chỉ Nguyệt Lục. Việt dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Huy Hồ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Lục Tổ Huệ Năng (nhà Đường)
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 16-11-2013
Nguyên tác: Nhà Đường Lục Tổ Huệ Năng. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực. Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Đến trang:   2      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG