Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
Home >> Diệu Không - Ni Sư Thích Nữ
5 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Tác giả:
Trình bày:
Lượt nghe: - Đăng:
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Nữ Diệu Không
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 14-01-2014
Luận Đại Trí Độ (Mahàprajnàparamitàsatra). Nguyên tác: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Ni Sư Thích Nữ Diệu Không. Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ, Kim Phượng, Thanh Thuyết. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Nữ Diệu Không
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 14-01-2014
Luận Đại Trí Độ (Mahàprajnàparamitàsatra). Nguyên tác: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Ni Sư Thích Nữ Diệu Không. Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ, Kim Phượng, Thanh Thuyết. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Nữ Diệu Không
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 14-01-2014
Luận Đại Trí Độ (Mahàprajnàparamitàsatra). Nguyên tác: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Ni Sư Thích Nữ Diệu Không. Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ, Kim Phượng, Thanh Thuyết. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Nữ Diệu Không
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1 - Đăng: 14-01-2014
Luận Đại Trí Độ (Mahàprajnàparamitàsatra). Nguyên tác: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Ni Sư Thích Nữ Diệu Không. Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ, Kim Phượng, Thanh Thuyết. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y 0-9
Sách Hay Nên Nghe
Tập hợp những cuốn sách hay giúp ta thay đổi cách sống, cách nghĩ, cải thiện tinh thần và định hướng đúng đắn cho cuộc sống.
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ PHẬT TỬ HÀ ÚC - Lên mạng: 08-2007.
Tại Việt Nam:
Chùa Hà Úc
Xã Vinh An-Huyện Phú Vang
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Việt Nam
Tel: (011-845)-485-7345
Cố vấn giáo hạnh:
Đại Đức Thích Đạo Sỹ
Chủ biên:
Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
Phát triển và quản trị:
Nguyên Thịnh Trương Hữu Đức
Tel: (216)-832-4677
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAHAUC.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet and other sources or contributing by users, ITS copyright belong to authors, information archived and provided for reference purpose only. CHUAHAUC.ORG resumes no responsibility, liability make no promise, guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAHAUC.ORG expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAHAUC.ORG