Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Đạo Hữu viết
Hành Bồ Tát Đạo
Nhật nhật thường hành Bồ Tát Đạo,
Thời Thời trì tụng Đại thừa kinh,
Báo đáp thâm ân Tam thế Phật,
Nguyện cầu tiên tổ tốc vãng sanh.
[Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz