Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Đạo Hữu viết
Xin Nguyện
Ảnh Minh Họa
Một lòng cung kinh Đức Thế Tôn.
Cho lòng con được mãi bình yên.
Nguyện xin từ nay đều rủ sạch.
Cho tâm với thân hợp sắc son.

Một lòng cung kinh đấng Như Lai,
Cứu độ quần sanh, cả mọi loài,
Dù cho biển trần lắm điều khổ,
Sen hồng hé nở vạn lâu đài.

Một lòng cung kính Đấng Như Lai,
Con thuyền đưa lối khách trần ai,
Xin nguyện không nghĩ về qúa khứ,
Cũng không rong ruỗi đến tương lai.

Một lòng cung kính đấng Như Lai,
Con thuyền đưa lối đến của Ngài,
Nguyện từ nay lo về hiện tại,
Không màng, qúa khứ hay tương lai.

[Hải Bằng Tâm Nguyên An]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz