Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Phật pháp ứng dụng
Con Đường Chuyển Hóa - Chương III
Ảnh minh họa
"Mỗi khi có một cảm thọ khoái lạc, vị khất sĩ ấy ý thức rằng : ta đang có một cảm thọ khoái lạc. Mỗi khi có một cảm thọ khổ đau, người ấy ý thức rằng : ta đang có một cảm thọ khổ đau."
Này các vị khất sĩ ! Vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ như thế nào ?
Mỗi khi có một cảm thọ khoái lạc, vị khất sĩ ấy ý thức rằng : ta đang có một cảm thọ khoái lạc. Mỗi khi có một cảm thọ khổ đau, người ấy ý thức rằng : ta đang có một cảm thọ khổ đau. Mỗi khi có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: ta đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau. Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất. Khi có một cảm thọ khoái lạc tinh thần, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần. Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khổ đau vật chất. Khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần, vị ấy ý thức rằng: ta đang có một cảm thọ khổ đau về tinh thần. Khi có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng mình đang mình đang có một cảm thọ vật chất, không khoái lạc cũng không khổ đau. Khi có một cảm thọ tinh thần cũng không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng mình dang có cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau,

" Cứ như thế, vị khất sĩ sống trong sự thuờng trực quán niệm cảm thô nơi cảm thọ; hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài cảm thọ ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy sống trong sự thường trực quán niệm qúa trình sinh khởi, của cảm thọ, hoặc quán niệm qúa trình huỷ diệt của cảm thọ, hoặc quán niệm cả qúa trình sinh khởi lẫn qúa trình huỷ diệt của cảm thọ. Hoặc vị ấy quán niệm : " Có cảm thọ đây ", đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó, và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vị khất sĩ quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là như thế đó, thưa qúy vị".
[Dịch Và Chú Giải: Thiền Sư Nhất Hạnh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz