Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Căn bản Phật pháp
Mười Bốn Giới Tiếp Hiện
Giới luật Tiếp Hiện là bó đuốc soi đường, là con thuyền chuyên chở, là bậc thầy chỉ lối của chúng ta. Xin đại chúng lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm giương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình và xin trả lời có thấy mình trong hai tuần qua, có cố giắng học tập và giữ gìn những giới luật được nhắc đến...
Qúy vị đã sẳn sàng chưa?
Đây tôi xin tuyên đọc nội dung giới luật :

Đây là Giới Thứ Nhất:
- Ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín và thiếu bao dung gây ra, con xin thực tập để đừng bị vướng mắc vào bất cứ một chủ thuyết naò, một lý thuyuết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết của Phật giáo. Những giáo nghiã Bụt dạy phải được nhận thức như những pháp môn hướng dân thực tập để phát khởi tuệ giác và từ bi mà không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bạo động. Đó là Giới Thứ Nhât của dòng tu Tiếp Hiện . Trong hai tuần qua, qúy vị ( chgúng ta) có học tập và hành trì giới ấy hay không ? (Ba hơi thở chuông)

Đây là Giới Thứ Hai:
- Ý thức được những khổ đau do kiến chấp và vọng tưởng giây ra, con xin nguyện thực tập dể bỏ thái hẹp hòi và cố chấp, để có thể cởi mở và đón nhận tuệ giác và kinh nghiệm của người khác. Con biết rằng những kiến thức hiện giờ con đang có không phải là những chân lý bất di bất dịch, và tuệ giác chân thực chỉ có thể đạt chỉ có thể đạt được do sự thực tập quán chiếu và lắng nghe, bằng sự buông bỏ tất cả mọi ý niệm mà không phải bằng sự chứa chấp kiến thức khái niêm. Con nguyện suốt đời là một người đi tìm học và thường trực sử dụng chánh niêm để quán chiếu sự số`ng trong con và xung quanh con trong từng giay phút. Đó là Giới Thứ Hai của dòng tu Tiếp Hiện. Trong Hai tuần qua, qúy vị ( chúng ta ) có thực tập và giữ gìn giới ấy hay không? ( ba hơi thở, chuông)

Đây là Giới Thứ Ba:
-Ý thức được những khổ đau do sự cưỡng bức kẻ khác vâng theo ý kiến của mình, con nguyệnkhông ép buộc người khác, kể cả trẻ em, theo quan điểm của con, bằng bất cứ cách nào: uy quyền, sự mua chuộc, sự dọa nạt, sự tuên truyền và giáo dục nhồi sọ. Con nguyện tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác và sự tự do nhận thức của họ. Tuy nhiên con biết con phải dùng những phương tiện đối thoại từ bi và ái ngữ để giúp người khác cởi bỏ cuồng tín và cố chấp. Đó là Giới Thứ Ba của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua qúy vị ( chúng ta ) có học hỏi và giữ gìn giới ấy hay không ?( ba hơi thở, chuông)

Đây là Giới Thứ Tư:
- Ý thức rằng tiếp xúc và quán chiếu về bản chất của khổ đau có thể giúp con phát khởi tâm từ bi và thấy được con đường thoát khổ, con nguyện không trốn tránh thực tại khổ đau, nhắm mắt trước khổ đau và đánh mất ý thức về khổ đau của cuộc sống. Con nguyện tìm tới với những kẻ khổ đau để hiểu biết được ting trạng của họ. Bằng những phương tiện tiếp xúc, tường thuật, hình ảnh. âm thanh, con nguyện thường xuyên tự đánh thức những người xung quanh về sự có mặt của những đau khổ hiện thực khắp nơi trên thế giới. Con biết rằng sự thật thứ tư là đạo đế chỉ hiển lộ khi nào con qúa chiều và thấy được những tự tánh của sự thật thứ nhất là khổ đế, và con sẽ luôn luôn nhớ rằng mục đích của sự tu tập là chuyển hoá khổ đau trỏ thành an lạc. Đó là Giới Thứ Tư của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuân qua quý vị ( chúng ta ) có học tập và hành trì giới ấy hay không ? ( ba hơi thở , chuông )

Đây là Giới Thứ Năm:
- Ý thức rằng hạnh phúc chân thực không thể dạt tới bằng tiền tài và danh vọnh mà chỉ thật sự có mặt khi nào các yếu tố an ổn, vững chãi, thảnh thơi và từ bi có mặt, con nguyện không tích lũy tiền bạc và của cải trong khi nhiều người d8ang đói khổ thiếu thốn, không đặt danh vọng, quyền hành và sự hưởng thụ dục lạc làm mục tiêu của đời mình. Con nguyện tập sống giản dị và học chia sẻ thì giờ, khả năng và tài vật của mình với nhữ những kẻ thiếu thốn. Đó là Giới Thứ Năm của dòng tu Tiếp Hiện . Trong hai tuần qua quý vị
(chúng ta) có học tập và giũ gìn giới ấy hay không? (ba hơi thở, chuông)

Đây là Giới Thứ Sáu:
- Ý Thức rằng sân hận và oán thù có tác dụng cắt đức truyền thông giữa người với người và tạo ra nhiều đau khổ cho cả hai phía, con nguyện học hỏi phương pháp chăm sóc và đối xử với năng lượng sân hận và oán thù khi chúng phát khởi trên ý thức con và phương pháp quán chiếu để nhận diện và chuyển hoá hạt giống của sân hận và oán thù trong chiều sâu tâm thức con. Con nguyện tập luyện để mỗi khi cơm gận hoặc sự bực tức phát khởi, con sẽ không nói gì và làm gì cả mà chỉ thực tập hơi thỏ chánh niệm hoặc đi thiền hành ngoài trời để chăm sóc tâm niệm sân hận và oán thù của con bằng năng lượng chánh niệm và để nhìn sâu vào bản chất của các tâm niệm sân hận và oán thù ấy. Con cũng nguyện sẽ học hỏi nhìn sâu vào tự tánh của người mà con nghĩ đã giây nên tâm niệm và oán thù của con và để có thể nhìn được người ấy bằng con mắt từ bi. Đó là Giới Thứ Sáu của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua, quý vị
chúng ta) co học tâp và giữ gìn giới ấy hay không ? ( ba hơi thở, chuông)

Đây là Giới Thứ Bảy:
-Ý thức được rằng sự sống chỉ có thể thực sự có mặt trong giờ phút hiện tại, và ta chỉ có thể sống an lạc ngay trong giây phút ấy, con nguyện luyện tập để có thể sống sâu sắt từng giây phút trong cuộc sống hằng ngày của con. Con nguyện không để cho những hối tiếc về qúa khứ, những lo lắng về tương lai và những tham dục, giận hờn và ganh tỵ đối với những gì đang xảy ra trong hiện tại lôi kéo con và làm cho con đánh mất sự sống mầu nhiệm. Con nguyện thực tập giáo lý hiện pháp lạc trú, sử dụng hơi thở và nụ cười chánh niệm để tiếp xúc với những gì mầu nhiệm, tươi mát và lành mạnh trong con và chung quanh con, để liên tục gieo trồng và tưới tẩm những hạt giống an lành, hiểu biết và thương yêu trong con, làm động lực chuyển hóa chiều sâu tâm thức và đi tới trên đường thành tựu đạo nghiệp. Đó là Giới Thứ Bảy của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua qúy vị ( chúng ta ) có học tập và giữ gìn giới ấy hay không ? (ba hơi thở, chuông)

Đây là Giới Thứ Tám:
- Ý thức rằng những khó khăn trong việc truyền thông giữa người với người luôn luôn đưa tới ngăn cách và đau khổ, con nguyện thực tập lắng nghe bằng tâm từ bi và nói năng bằng lời ái ngữ. Con nguyện học hạnh lắng nghe chăm chú mà không phán xét và chỉ trích và không nói ra bất cứ một lời nào có thể tạo nên sụ bất hòa trong đoàn thể và có thể làm tan vỡ đoàn thể. Con nguyện tu tập để để tái lập lại sự truyền thông giữa con và mọi người khác, và để giúp giải quyết mọi vụ bất hòa, dù lớn dù nhỏ. Đó là Giới Thứ Tám của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần quý vị ( chuíng ta ) có học tập và giữ gìn giới ấy hay không ? ( ba hơi thở, chuông )

Đây là Giới Thứ Chín:
-Ý thức được rằng lời nói có thể tạo ra khổ đau hay hạnh phúc, con xin nguyện luyện tập để chỉ nói những lời nói chân thật có tác dụng hòa giải, giây niềm tin tưởng và hy vọng. Con nguyện không nói dối những lời gây chia rẽ và căm thù, không loan truyền những tin mà con không biết là có thật, không phê bình và lên án những gì con không biết rõ. Con nguyện can đảm nói ra sự thật về những ting trạng bất công, dù những hành động này có thể mang lại những đe doạ cho sự an thân của mình. Đó là Giới Thứ Chín của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua quý vị ( chúng ta) có học tậo và giữ gìn giới ấy hay không ? ( ba hơi thở, chuông )

Đây là Giới Thứ Mười:
- Ý thức rằng mục đích và bản chất của một đoàn thể tu học là sự thực hiện tuệ giác và từ bi, con nguyện không bao giờ lợi dụng đạo Bụt và các đoàn thể giáo hội vào mục tiêu quyền bính, không biến các giáo đoàn thành những tổ chúc hoạt động chính trị. Tuy nhiên, con nhận thức rằng các đoàn thể tu học phải có ý thức và thái độ rõ rệt về những tình trạng áp bức và bất công xã hội và có thể sử dụng ảnh hưởng mình để chuyển đổi các tình trạng ấy mà không cần và không nên dấn thân vào những cuộc tranh chấp phe phái. Đó là Giơí Thứ Mười của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua, quý vị ( chúng ta ) có học tập giữ gìn giới ấy hay không ? ( ba hơi thở, chuông )

Đây là Giới Thứ Mười Một:
- Ý thức rằng thiên nhiên và xã hội con người đã bị tàn phá trầm trọng vì bạo động và bất công, con nguyện thực tập chánh mạng, quyết tâm không sinh sống bằng những nghề nghiệp có thể giây tàn hại cho người và thiên nhiên, không đầu trư vào những doanh nghiệp chuyện làm lợi cho một nhóm người trong khi tước đoạt mội trường và cơ hội sống của nhóm người khác. Con nguyện chọn một nghề có thể con thực hiện được lý tưởng từ bi và cưú khổ của đạo bụt. Đó là Giới Thứ Mười Một của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua, qúy vị( chúng ta có học tập và giữ gìn giới ấy hay không ? ( ba hơi thở, ( chuông )

Đây là Giới Thứ Mười Hai:
- Ý thức đuợc những khổ đau do chiến tranh và các cuộc xung đột tạo ra, con nguyện thực tập sống đời sống hàng ngày của con theo tinh thần bất hại, hiểu biết và thương yêu. Con nguyện góp phần vào công việc giáo dục hòa bình và thực tập hoà giải trong phạm vi gia đình, cọng đồng, quốc gia, và quốc tế. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự chém. giết, và thường xuyên quán chiếu với tăng thân con để tìm ra những biện pháp hữu íhiệu nhằm bảo vệ sinh mạng, ngăn chặn chiến tranh và xây dựng hòa bình. Đó là Giới Thứ Mười Hai của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua, quý vị ( chúng ta ) có học tập và giữ gìn giới ấy hay không ? ( ba hơi thở, chuông )

Đây là Giới Thứ Mười Ba:
- Ý thức đuợc những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công trong xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia xẻ thì giờ năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loại. Đó là Giới Thứ Mười Ba của dòng tu Tiếp Hiện. Trong hai tuần qua, quý vị ( chúng ta ) có học tập và giữ gìn giới ây hay không ? ( ba hơi thở, chuông )

Đây là Giới Thứ Muời Bốn:
- Ý thức được rằng sự tìm tới và phối họp giữa hai cơ thể do sự thúc đẩy của dực tình không những đã không thể giải tỏa được nỗi cô đơn của con người mà còn tạo thêm nhiều đau khổ, chua cay và xa cách, con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay là chồng của con. Con ý thức được rằng hành động tà dâm sẽ giây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con trong hiêễn tại và trong trương lai. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những điều mà mình và kẻ khác đã cam kết. Con nguyện sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục giây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời số`ng đôi lứa. Con ý thức được trọn vẹn trách nhiệm của con về sự cho ra đời những sinh mạng mới và thường xuyên quán chiếu về môi trường sinh hoạt trong tương lai của những sinh mạng này.

Tâm Nguyên An, xin thành kính triích từ Kinh nhật tụng thiền môn của Làng Mai từ trang 190 đến trang 196 đê cúng hiến quý vị, nếu coí gì sai trái thiếu sót xin quý vị niệm tình hoan hỷ cho.
[Kinh Nhật Tụng Làng Mai - Tâm Nguyên An ghi]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz