Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Phật pháp ứng dụng
Con Đường Chuyển Hóa - Chương VI
Ảnh Minh Họa: Con Đường Chuyển Hóa
Này quý vị khất sĩ ! Vị khất sĩ nào thực hành bốn phép quán niệm như trên trong bảy năm, người ấy có thể có khả năng đạt được qủa vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thi cũng đạt qủa vị không còn trở lại.
Này quý vị khất sĩ ! Đừng nói gì tới bảy năm. Kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm trong sáu năm, năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm, thì cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại.

Này quý vị khất sĩ ! Đừng nói gì tới một năm. Kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm trong bảy tháng, hoặc sáu tháng, hoặc năm tháng, hoặc bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng hay nữa tháng, thì cũng có thể đạt được qủa vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì cuĩng đạt được quả vị không còn trở lại. Này các vị khất sĩ! Đừng nói gì đến nữa tháng. Kẻ nào thực hành bốn phép qúan niệm như thế trong một tuần, kẻ ấy cũng có thể đạt được qủa vị chánh trí ngay ở dây và trong đời này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được qủa vị không còn trở lại.

Chính vì lý do đó mà tôi đã nói rằng: đây là con đường duy nhất để có thể giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt khổ ưu, đạt tới chánh đạo và nhập Niết Bàn, con đường của bốn phép an trú trong quán niệm. Đức Thế Tôn đã dạy như thế . Các vị khất sĩ hoan hỷ và làm theo lời người.

Kính lạy Thiền Sư Con Xin có lời sám hối vì con trích không xin phép ngài rất mong Ngài hoan hỷ cho.
Tâm Nguyên An Pháp tự Chân Lạc Hải
[Dịch Và Chú Giải: Thiền Sư Nhất Hạnh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz