Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin tức Phật sự >>  Quốc nội
Chiêm Bái Phật Tích
Ảnh Minh Họa
Chưa đi lòng thấy nao nao,
Đến nơi mới biết hạnh phúc dường nào.

Đức Phật dạy, sau khi Như Lai diệt độ các đệ tử xuất gia cũng như tại gia nên đi đến 4 nơi cần đến đó là 4 Thánh tích là: Lumbini nơi Phật Đản sanh. Bodhgaya nơi Ngài thành đạo. Sarnath nơi chuyển pháp luân, ở đây mới đầy đủ nhân duyên để thành lập Tam Bảo tại thế gian. Kushinagar nơi Ngài nhập diệt.
Hàng đệ tử của Phật đến đây chiêm bái để chứng kiến lịch sử của Ngài và Tôn giáo do Đức Phật thành lập và tăng thêm phần tín tâm đến vị Giáo chủ của mình. Mỗi người con Phật đảnh lễ 4 Thánh tích này rồi tu hành, sau khi chết không còn đoạ địa ngục, sẽ giải thoát, chứng và trụ Niết bàn.Mỗi lần đến là mỗi lần xúc động và bồi hồi. Đến nơi đây mới biết được Tôn-giáo của nhân loại và chư thiên do bậc Thầy của trời và người thuyết giáo về nền tản đạo đức, nhân cách hoàn hảo để tu hành thành chánh quả. Chúng ta đến các Thánh tích hoặc di tích mới thấy được tôn giáo của chúng ta giá trị biết dường nào. Nhưng cũng cảm nhận được nỗi buồn vì bị thế lực vô minh đập phá tàn khốc, do kỳ thị tôn giáo. Chúng tàn phá đi di tích và Thánh tích của một tôn giáo nhân loại. Nhưng thôi, chúng sanh bị mê mờ do đấng tối cao của họ không phải là bậc Thánh giải thoát hoàn hảo, hàng tín đồ chỉ làm theo mệnh lệnh của người dẫn đường.

Khi văn minh của nhân loại càng phát triển thì nhà trí thức ra đời càng nhiều, những nhà trí thức họ phân biệt sự sai, đúng trong cuộc sống hiện thật. Bây giờ, những nhà trí thức của thế giới rất quý mến Phật giáo "BUDDHISM" và các phật tử các giới đang cùng nhau phục hồi, lưu giữ và bảo vệ tôn giáo của nhân loại và chư thiên. Đức Phật dạy không có ai tiêu diệt được Đạo của Ta chỉ có đệ tử của Ta mới phá được. Cho nên thế lực vô minh tàn phá đến cỡ nào đi nữa, tôn giáo của nhân loại vẫn tồn tại. Bởi vì, Phật Giáo là một tôn giáo do bậc Thánh A-La-Hán Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thuyết. Giáo lý Ngài thuyết là những gì văn minh của nhân loại đúng như thật trong cuộc sống đem hạnh phúc an lạc chúng sanh, mang tính giải thoát. Cho nên khi văn minh của nhân loại càng phát triển thì bắt gặp với lời dạy của Đức Phật. Con người sống trong khổ đau khi họ muốn thoát khổ sẽ đi tìm an vui đó là luật tự nhiên. Một khi con người sống với lời dạy của Đức Phật thì họ xoá đi khổ đau của chiến tranh, khổ đau của tham sân si, … khổ đau không còn nữa thì hạnh phúc xuất hiện trong người, nếu người biết trân quý thì lưu giữ và sẽ tôn thờ. Nếu người mê mờ cố chấp thì họ xao lãng quên đi. Nhưng một ngày nào đó trí thức họ hết mê muội, sáng suốt thì họ sống với giáo lý Đức Phật xã bỏ tham sân si,...sẽ cảm nhận được hạnh phúc, an lạc thật sự thì họ sẽ tôn thờ tôn giáo hoà bình của nhân loại, họ sẽ biết ơn Đức Phật.

Dù mặt Trăng có thể nóng lên, mặt Trời có thể lạnh, trái đất có thể huỷ hoại. Những lời dạy của Đức phật không thể thay đổi, mất đi, pháp của Ngài luôn tồn tại thì tôn giáo của Ngài sáng lập làm sao tiêu diệt được. Phật Giáo là một tôn giáo luôn tồn tại trong đời sống của tất cả chúng sanh. Vì trong mỗi con người, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu trong cuộc sống con người không áp dụng giáo lý Đức Phật dạy thì con người sống trong cảnh khổ đau triền miên. Những nhà trí thức muốn xây dựng hoà bình thế giới, đem sự bình yên, hạnh phúc cho con người trong cuộc sống. Cho nên họ đã và đang áp dụng lời dạy của Đức Phật.

Sau một chuyến đi chiêm bái Phật tích mới cảm nhận được sự diễm phúc của mình. Bởi vì, mình đã sanh ra đời được làm đệ tử của Đức Phật, học giáo lý và tu hành theo lời dạy của Ngài, đưa mình vào con đường am lạc giải thoát thật sự.
Chúng ta cảm ơn tất cả phật tử tín tâm đã hy sinh vì đạo pháp, bảo vệ đạo pháp, đặc biệt là vị vua A Dục (ASOKA) đã xây dựng bảo tháp để lại những bằng chứng cụ thể cho hậu thế ở nơi Thánh tích, di tích và rất nhiều vị vua khác, các nhà lãnh đạo tối cao, nhà khảo cổ thế giới đã đóng góp rất nhiều về tài vật và sự khai quật những Thánh tích, di tích vô giá của tôn giáo nhân loại.

Vài dòng cảm nghĩ đơn sơ trong chuyến đi chiêm bái Phật tích. nếu bà con phật tử có điều kiện nên đến chiêm bái 4 thánh tích và di tích để cảm nhận sự an lạc.

Chánh Tịnh cảm ơn bà con Phật tử rất nhiều đã vì Chánh Tịnh mà trợ duyên về tinh thần và tài vật để Chánh Tịnh tu học ở Ấn Độ. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ đạo pháp trường tồn và cho hàng phật tử chúng ta luôn sanh tâm Bồ-đề kiên cố để hướng đến giải thoát.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Dưới đây là những hình ảnh Chánh Tịnh và quý thầy học cùng lớp đi chiêm bái các Thánh tích và di tích hiện thật của Phật giáo. Mùa thu năm 2007.

Minh họa

[Thích Chánh Tịnh.]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz