Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Hải ngoại
Thư kêu gọi Trợ duyên Đại Đức Thích Chánh Tịnh Du học tăng tại Ấn Độ-Năm 2008
Kính thưa Qúy vị Phật tử Hà Úc và An bằng hải ngọai cùng Chư đạo bạn khắp nơi.
   

Hai năm qua chúng ta đã trợ duyên để Đại Đức Thích Chánh Tịnh, một học tăng trẻ, hiếu học, đạo hạnh, với hạnh nguyện hoằng dương Chánh pháp nhưng vì hòan cảnh gia đình cha mẹ quá khó khăn. Thân phụ mẫu của Thầy hiện ở xóm chùa Hà Úc quá thiếu hụt trong cuộc sống hằng ngày, bổn sư của Thầy Ngài chuyên tu tính hạnh. Tăng chúng tại chùa phải cần cù lao động độ nhật nơi chốn thiền môn. Phật tử Hà Úc và An Bằng hai năm qua đã phát tâm cúng dường Thầy ăn học tại Đại học Phật Giáo Ấn Độ và đã học xong chương trình Thạc Sĩ Phật học, nay gần bắt đầu cho chương trình 5 năm Tiến sĩ Phật Học.

Vì tương lai của đạo pháp và tâm nguyện trở thành một giảng sư Phật học xuất thân nơi quê hương nghèo nhưng sắc son vì đạo, xin thiết tha kêu gọi Quý Đạo Hữu chúng ta cùng góp một bàn tay kẻ ít người nhiều trợ duyên Thầy để Thầy hòan tất 5 năm học trở về quê hương phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Sau đây là danh sách cúng dường Thầy năm học 2008-2009:

STT Tên Đạo Hữu-Phật tử Số tiền đóng góp
1Đạo hữu Nguyên thuận Trương Văn Vinh $200
2Đạo Hữu Trương Thị Nhiễu$100
3GĐ Đạo hữu Trương Hữu Đức, Thy $100
4GĐ Đạo hữu Trương Viết Chương, Thảo$100
5Đạo Hữu Thơm xóm chùa Làng Viện$100
6Đạo Hữu Trần Thị Minh Ủy$50
7GĐ Đạo Hữu Trương Hải Dũng, Thảo$100
8GĐ Đạo Hữu Trương Thị Hảo, Bé$100
9Đạo Hữu Phạm Hưởng$100
10Đạo Hữu Tracey Trương (Con chú Khể)$100
11Đạo Hữu Trương Hữu Phúc, Bông$200
12Đạo Hữu Trương Thị Sô$200
13Anh Chị Úy Tiến (An Bằng)$100
14Anh Chị Danh Hùng(An Bằng)$100
15GĐ Đạo Hữu Trương Hữu Phục$100
16Đạo Hữu Trương Hữu Phước$100
17GĐ Đạo Hữu Trương Hải Nam$50
18GĐ Đạo Hữu Hoàng Xuân (An Bằng)$100
19Chị Hảo con Bác Vân$100
20GĐ Đạo Hữu Phan Sam, Vân$100
21Đạo Hữu Phan Dĩnh$100
Tổng Cộng$2,300

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử thân tâm thường An lạc. Danh sách trợ duyên năm học sẽ được cập nhật liên tục trên trang nhà điện Chùa Hà Úc, www.chuahauc.org

Denver, Ngày 16-04-2008 Nguyên Thuận Trương Văn Vinh Chủ Biên Trang Nhà Điện Tử Hà Úc
[Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz