Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Hải ngoại
Thư kêu gọi Trợ duyên Đại Đức Thích Chánh Tịnh Du học tăng tại Ấn Độ-Năm 2009 (Chương trình Tiến Sĩ - Năm thứ 1)
Kính thưa Qúy vị Phật tử Hà Úc và An bằng hải ngọai cùng Chư đạo bạn khắp nơi.

Ba năm qua chúng ta đã trợ duyên để Đại Đức Thích Chánh Tịnh, một học tăng trẻ, hiếu học, đạo hạnh, với hạnh nguyện hoằng dương Chánh pháp nhưng vì hòan cảnh gia đình cha mẹ quá khó khăn. Thân phụ mẫu của Thầy hiện ở xóm chùa Hà Úc quá thiếu hụt trong cuộc sống hằng ngày, bổn sư của Thầy Ngài chuyên tu tính hạnh. Tăng chúng tại chùa phải cần cù lao động độ nhật nơi chốn thiền môn. Phật tử Hà Úc và An Bằng hai năm qua đã phát tâm cúng dường Thầy ăn học tại Đại học Phật Giáo Ấn Độ và đã học xong chương trình Thạc Sĩ Phật học, nay gần bắt đầu cho chương trình 5 năm Tiến sĩ Phật Học.

Vì tương lai của đạo pháp và tâm nguyện trở thành một giảng sư Phật học xuất thân nơi quê hương nghèo nhưng sắc son vì đạo, xin thiết tha kêu gọi Quý Đạo Hữu chúng ta cùng góp một bàn tay kẻ ít người nhiều trợ duyên Thầy để Thầy hòan tất 5 năm học trở về quê hương phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Sau đây là danh sách cúng dường Thầy năm học 2009:

STT Tên Đạo Hữu-Phật tử Số tiền đóng góp
1Đạo hữu Nguyên thuận Trương Văn Vinh $200
2Đạo Hữu Trương Thị Nhiễu$100
3GĐ Đạo hữu Trương Hữu Đức, Thy $300
4GĐ Đạo hữu Trương Hữu Phục, Quyến $100
5GĐ Đạo hữu Trương Văn Quang, Hường$100
6Đạo Hữu Trương Hữu Phước$100
7GĐ Đạo hữu Trương Hữu Phúc, Bông $200
8GĐ Đạo hữu Trương Hữu Quốc, Thoa $100
9GĐ Đạo hữu Phan Sam, Vân $100
10GĐ Đạo hữu Phan Thúy, Cường $50
11GĐ Đạo hữu Nguyễn Thị Thảo, Chương $350
12GĐ Đạo hữu Trương Hải Nam, Dương $50
13Đạo hữu Trương Thị Nhiễu, $200
14Đạo hữu Nguyễn Thanh Bình, $100
15GĐ Đạo hữu Đào Thị Yến, Hưng $150
16GĐ Đạo Hữu Xuân Hoàng, $100
16GĐ Đạo Hữu Trương Hải Dũng, Thảo $100
17Dì Thơm $200
18Đạo Hữu Nguyễn Thanh Phong$100
19Đạo Hữu Trần Thị Minh Ủy (Mẹ)$100
Tổng Cộng$2800
Đã gửi$500
Đã gửi$500
Đã gửi$500
Đã gửi$500
Đã gửi$500
Còn lại$300

Bà con Phật tử đóng góp trợ duyên thầy Chánh Tịnh, chi phiếu xin gửi về:

Trương Hữu Đức
16663-CHAGRIN.BLVD
SHAKER HEIGHTS, OH 44120

Denver, Ngày 25-01-2009 Nguyên Thuận Trương Văn Vinh Chủ Biên Trang Nhà Điện Tử Hà Úc

[Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz