Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Hải ngoại
Thư kêu gọi Trợ duyên Đại Đức Thích Chánh Tịnh Du học tăng tại Ấn Độ-Năm 2010 (Chương trình Tiến Sĩ - Năm thứ 2)
Kính thưa Qúy vị Phật tử Hà Úc và An bằng hải ngọai cùng Chư đạo bạn khắp nơi.

Bốn năm qua chúng ta đã trợ duyên để Đại Đức Thích Chánh Tịnh, một học tăng trẻ, hiếu học, đạo hạnh, với hạnh nguyện hoằng dương Chánh pháp nhưng vì hòan cảnh gia đình cha mẹ quá khó khăn. Thân phụ mẫu của Thầy hiện ở xóm chùa Hà Úc quá thiếu hụt trong cuộc sống hằng ngày, bổn sư của Thầy Ngài chuyên tu tính hạnh. Tăng chúng tại chùa phải cần cù lao động độ nhật nơi chốn thiền môn. Phật tử Hà Úc và An Bằng hai năm qua đã phát tâm cúng dường Thầy ăn học tại Đại học Phật Giáo Ấn Độ và đã học xong chương trình Thạc Sĩ Phật học, nay gần bắt đầu cho chương trình 5 năm Tiến sĩ Phật Học.

Vì tương lai của đạo pháp và tâm nguyện trở thành một giảng sư Phật học xuất thân nơi quê hương nghèo nhưng sắc son vì đạo, xin thiết tha kêu gọi Quý Đạo Hữu chúng ta cùng góp một bàn tay kẻ ít người nhiều trợ duyên Thầy để Thầy hòan tất 5 năm học trở về quê hương phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Sau đây là danh sách cúng dường Thầy năm học 2010:

STT Tên Đạo Hữu-Phật tử Số tiền đóng góp
1Đạo hữu Nguyên thuận Trương Văn Vinh $200
2GĐ Đạo hữu Trương Hữu Đức, Thy $300
3GĐ Đạo hữu Trương Hải Nam, Dương $50
4Dì Thơm, Pháp danh: Đức Tâm $200
5Chị Hảo, Pháp danh: Đòng Mỹ$100
6Gia đình Đạo hữu Phan Sam, Vân$200
7Đạo hữu Trương Thị Nhiễu$200
8Gia đình Đạo hữu Nguyễn Thị Thảo, Chương$100
9Gia đình Đạo hữu Xuân Hoàng$100
10Gia đình Đạo hữu Nguyễn Thanh Phong, Sương$100
11Gia đình Đạo hữu Trương Hữu Phục, Quyến $200
12Gia đình Đạo hữu Trương Hữu Đức, Thy [giúp riêng Thầy tiền sách] $150
13Gia đình Đạo hữu Nguyễn Thị Thảo, Chương [giúp riêng Thầy tiền sách] $150
14Gia đình Đạo hữu Trương Hải Dũng, Thảo $100
15Gia đình Đạo hữu Trương Hữu Phục, Bông $200
16Đạo hữu Nguyễn Thanh Bình $100
17Đạo hữu Trương Hữu Phước $200
17Đạo hữu Trương Hữu Quốc $50
Tồn quỹ 2009$300
Tổng Cộng$3000
Đã gửi lần 1 - 2010$500
Đã gửi lần 2 - 2010$500
Đã gửi lần 3 - 2010$1.000
>Đã gửi lần 4 - về Việt Nam$1000
Còn lại$0

Bà con Phật tử đóng góp trợ duyên thầy Chánh Tịnh, chi phiếu xin gửi về:

Trương Hữu Đức
16663-CHAGRIN.BLVD
SHAKER HEIGHTS, OH 44120

Denver, Ngày 22-02-2010 Nguyên Thuận Trương Văn Vinh Chủ Biên Trang Nhà Điện Tử Hà Úc

[Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz