Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Quê nhà
Bản tin mở rộng nhà thờ hương Linh chùa Hà úc
Để hồi hướng lên hương linh cố Phật tử Trương Phát, Pháp danh Nguyên Đạt và cố Phật tử Văn Thị Từ, Pháp danh Nguyên cảm cùng các con cháu quá vãng của Ôn Mệ.

Con cháu hiện tiền của Ôn Mệ đã trích 1000 USD trong số tiền của Ôn Mệ còn lại và 1000 USD của con cháu Ôn Mệ đóng góp (Danh sách sẽ cập nhật khi chùa hòan tất công trình) để Đại Đức trú trì và ban Hộ tự mở rộng nhà thờ hương Linh.

Công tác đã hòan thành 90% ngân khỏan còn thiếu vào khoảng 500 USD. Vậy con cháu của Ôn Mệ chưa đóng góp xin tiếp tục phát tâm để hòan tất sở nguyện.

DANH SÁCH CON CHÁU ÔN MỆ ĐÃ ĐÓNG GÓP:
STT Họ tên Số tiền đóng góp
1 Trương Văn Vinh $100
2Trương Thị Gấm$100
3Trương Thị Nhiễu$100
4Trương Văn Quang$100
5Trương Hải Nam$50
6Trương Hải Dũng$100
7Trương Hữu Phúc$100
8Trương Hữu Phục$100
9Trương Hữu Đức$100
10Trương Hữu Phước$100
11Nguyễn Thị Ngân Thi$50
Tổng Cộng$1000

Đã giao Đại Đức Trú trì 2000 USD Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật

[Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz