Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Quê nhà
BẢNG CHIẾT TÍNH THU, CHI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN DO CON CHÁU PHÁI 2 HỌ TRƯƠNG HÀ ÚC XÂY DỰNG MÙA XUÂN 2008 MẬU TÝ
Để hồi hướng lên chư tiên Linh tổ tiên quá vãng phái 2 TRƯƠNG ĐẠI TÔN Hà úc.
Cô bác con cháu nội ngọai đã phát tâm đóng góp để hòan thành một công viên trên lô đất hương hỏa của phái 2 cạnh chùa hà úc phía Tây bắc, để chùa cùng thập phương bá tánh tùy nghi thọ nhận phúc lợi này.

PHẦN I: DANH SÁCH CÔ BÁC CON CHÁU ĐÃ ĐÓNG GÓP.

STT Họ tên Số tiền
1 Trương Văn Vinh 100 USD
2 Trương Thị Hảo (Bé) 100 USD
3 Trương Thị Nhiễu 100 USD
4 Trương Thị Sen (Lạc) 100 USD
5 Trương Thị Thảo (Nhiễu) 100 USD
6 Nguyễn Thanh Bình (Nhiễu) 100 USD
7 Trương Hữu Phục Quyến 100 USD
8 Văn Thị Hường Đạo 100USD
9 Văn Thị Liên Danh 100 USD
10 Trương Văn Quang Hường 100 USD
11 Trương Thị Uy Được 100 USD
12 Trương Thị Út Điệp 100 USD
13 Trương Hữu Phúc Bông 100 USD
14 Trương Hữu Đức Thy 100 USD
15 Trương Hải Nam Dương 100 USD
16 Trương Hải Dũng Thảo 100 USD
17 Trương Thị Nhung Khanh 500.000 VND
  Tổng cộng 1600 USD và 500.000VND

II-PHẦN CHI:

Ngày

Công việc

Số tiền (VND)

4-11-2008

Bồi 150 xe đất x 15.000

2.250.000

23-01-2009

Mua ở Nhung Khanh 2 tấn xi măng + 2 xe ben đá cục, tạm ứng

4.000.000

10 xe cát biển x 45.000

450.000

30-01-2009

Trả đợt 1, 19 công thợ nề

1.900.000

Bồi dưỡng thợ

80.000

3-2-2009

8 xe cát biển x 45.000

360.000

3-2-2009

1.5 tấn xi măng, 1 xe ben đá cục mua tại Nhung Khanh + bồi dưỡng thợ

2.755.000

6-2-2009

Mua thêm 10 bao xi măng x 50.000

500.000

10 xe cát biển x 45.000

450.000

Bồi thêm 55 xe đất x 15.000

825.000

Trả 4 công ban đất

400.000

Trả đợt 2, 16 công thợ nề

1.600.000

 

 

 

8-2-2009

Mua 50 mét ống nước

400.000

8 xe cát biển x 45.000

360.000

Bồi dưỡng thợ

120.000

Trả 5 công ban đất, chặt cây khu vực bao quanh địa giới lăng

500.000

12-2-2009

Trả 2 công làm sạch sẽ, tốt đẹp

200.000

14-2-2009

Trả 10 công thợ + hòan công bồi dưỡng thợ tất công

1.100.000

 

TỔNG CHI

18.640.000

Quy ra USD tỷ giá 1.740.000/100USD (thời giá 2009) = 1070 USD

KẾT TÓAN

 

THU

1600 USD

 

Khanh Nhung  cúng  500.000 VND

30 USD

 

TỔNG CỘNG THU

1630 USD

 

CHI RA

1070 USD

 

TỒN TẠI CHỦ CÔNG TRÌNH

560 USD

CHỦ CÔNG TRÌNH: Nguyên Thuận Trương Văn Vinh

Ghi chú:

-Phần chi ở trên đây không tính phần làm cống do Đại Đức trú trì chùa Hà úc điều động xuất chi và thực hiện.

-Chị Trương Thị Hảo đợt về thăm quê hương có mang 100 USD của cháu Sơn con trai chị Hảo cúng như vậy là tồn qũy 660 USD

LỜI NGUYỆN ***

Nguyện dâng lên chư vị tiên Linh quá cố phái 2 HỌ TRƯƠNG Hà Úc.

Xin phò hộ cho con cháu đã đóng góp cho công trình này được bình an, sức khỏe an khang thịnh đạt. Cầu cho thập phương bá tánh thụ hưởng phúc lợi này được an lạc trong cuộc sống và hanh thông trên vạn nẻo đường đời.

[CHỦ CÔNG TRÌNH: Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz