Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Căn bản Phật pháp
Khái quát về Phật Giáo
Với mục đích nhằm giải phóng con người khỏi mọi khổ đau bằng chính cuộc sống đức độ của con người. Phật giáo nhanh chóng chiếm được tình cảm và niềm tin của đông đảo quần chúng lao động, nó đã trở thành biểu tượng của lòng từ bi bác ái trong đạo đức truyền thống của các dân tộc châu Á
Thân thế sự nghiệp của Phật Thích Ca

Phật giáo là trào lưu tôn giáo triết học xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ VI tr. CN . người sáng lập ra Phật giáo là Tất Đạt Đa (Siddharta) , họ là Gômata, dòng họ này thuộc bộ tộc Sakya, Ông là thái tử của vua Tịnh Phạn, vua một nước nhỏ ở bắc Ấn độ lúc đó (nay thuộc đất NePal) sáng lập.

Về năm sinh của Phật hiện nay có nhiều tài liệu khác nhau nhưng nhìn chung nhiều ý kiến cho rằng Phật sinh ngày 8/4 năm 563 trCN. Nhưng theo truyền thống Phật lịch thì chọn ngày 15/4 gọi là ngày Phật đản.

Mặc dù sinh ra trong gia đình quý tộc dòng dỏi đế vương, nhưng trước bối cảnh xã hội phân chia đẳng cấp khắc nghiệt, với sự bất lực của con người trước những khó khăn của cuộc đời và xã hội đã khiến ông sớm có ý định từ bỏ cuộc đời giàu sang phú quý để đi tìm đạo lý cứu đời.

Vì vậy năm 29 tuổi người đã rời bỏ hoàng cung xuất gia tu đạo, đến năm 35 tuổi người đã đắc đạo tìm ra chân lý. Ông trở thành người sáng lập ra tôn giáo mới gọi là Phật giáo.

Từ đó người đi khắp nơi để truyền bá đạo lý của mình, sau này ông được suy tôn với nhiều danh hiệu khác nhau : đức Phật ( Budda) người giác ngộ hay thích ca mâu ni (sakya muni) Thánh Thích ca ( vị thánh dòng họ Thích ca)

Xét về mặt triết học Phật giáo được coi là triết lý thâm trầm sâu sắc về vũ trụ và con người.

Với mục đích nhằm giải phóng con người khỏi mọi khổ đau bằng chính cuộc sống đức độ của con người. Phật giáo nhanh chóng chiếm được tình cảm và niềm tin của đông đảo quần chúng lao động, nó đã trở thành biểu tượng của lòng từ bi bác ái trong đạo đức truyền thống của các dân tộc châu Á.

Kinh điển của Phật giáo rất đồ sộ gồm ba bộ gọi là Tam tạng kinh.

-Tạng kinh
-Tạng luật
-Tạng luận

Quan điểm về thế giới quan của Phật giáo

Quan điểm về thế giới quan của Phật giáo được thể hiện tập trung ở nội dung của ba phạm trù : vô ngã, vô thường và duyên.

Vô ngã:

Phật giáo cho rằng thế giới chung quanh và cả con người không phải do một vị thần sáng tạo mà được tạo thành do sự kết hợp của hai yếu tố vật chất và tinh thần, trong đó vật chất gọi là sắc, tinh thần gọi là danh
Sắc ( vật chất) +danh ( thụ, tưởng, hành, thức) = 5 yếu tố= ngũ uẩn
Ngũ uẩn tác động qua lại tạo nên sự vật và con người. Nhưng sư tồn tại của sự vật chỉ tạm thời. thoáng qua không có sự vật riêng biệt nào tồn tại mãi mãi. Do đó không có cái tôi chân thực

Vô thườngz:

Phật giáo cho rằng, sự vật hiện tượng đều nằm trong quá trình vận động biến đổi không ngừng theo một chu trình bất tận là sinh, trụ, dị, diệt . do đó không có cài gì là trường tồn bất định, chỉ có sự vận động biến đổi không ngừng. đó là quan điểm duy vật biện chứng về thế giới.

Duyên : điều kiện giúp nguyên nhân thành kết quả.

Phật giáo cho rằng mọi sự vật, hiện tượng trong quá trình vận động đều chịu sự chi phối của luật nhân duyên.

Trong đó duyên là điều kiện để nguyên nhân thành kết quả. Kết quả lại trở thành nguyên nhân cho một quá trình mới tạo thành kết quả mới, như vậy tạo nên một sự vận đông biến đổi không ngừng của các sự vật.

Như vậy thông qua các phạm trù vô ngã vô thường và duyên, triết học Phật giáo đã bác bỏ quan điểm duy tâm cho rằng thần Brahman sáng tạo ra con người và thế giới.

Về triết lý nhân sinh của Phật giáo

Nội dung triết lý nhân sinh của Phật giáo được thể hiện tập trung trong thuyết Tứ diệu đế , tức là bốn chân lý tuyệt vời mà đòi hỏi mọi người phải nhận thức được.
- một là : khổ đế là triết lý về cuộc đời và con người là bể khổ
- hai là nhân đế (tập đế) triết lý vê nguyên nhân của sự đau khổ Phật giáo cho rằng nổi khổ của con người là có nguyên nhân, Phật giáo đưa ra 12 nguyên nhân của sự khổ đó là thuyết thập nhị nhân duyên.

1- vô minh là không sáng suốt
2- duyên hành là ý muốn thúc đẩy hành động
3- duyên thức , tâm từ trong sáng trở nên u tối
4- duyên danh sắc
5- duyên lục nhập
6- duyên xúc
7- duyên thụ
8- duyên ái
9- duyên thủ
10-duyên hữu
11- duyên sinh
12- duyên lão tử

- ba là diệt đế Phật giáo cho rằng mọi khổ đau đều có thể tiêu diệt được để đạt tới trạng thái niết bàn
- bốn là đạo đế : là con đường tu đạo để hoàn thiện đạo đức cá nhân, cũng là con đường giải thoát khỏi nổi khổ để đạt tới hạnh phúc

Phật giáo đưa ra tám con đương chân chính gọi là Bát chánh đạo:

1- chánh kiến là hiểu biến đúng đắn tứ diệu đế
2- chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn
3- chánh ngữ : nói năng phải đúng đắn
4- chánh nghiệp ; giữ nghiệp đúng đắn, không làm việc xấu, nên làm v thiện
5- chánh mệnh : giữ ngăn dục vọng đúng đắn
6- chánh tính tiến : cố gắng nổ lực đúng hướng khong mệt mỏi
7- chánh niệm : tâm niệm vững chắc vào sự giải thoát
8- chánh định : tập trung cao độ mà suy nghĩ về tứ diệu đế vô ngã vô thường

Ngoài tám con đường chân chính để diệt khổ phật giáo còn đưa ra năm điều răng ( ngũ giới) để mỗi người chủ động thực hiện nhằm đem lại lợi ích cho mình và cho cộng đồng đó là bất sát, bất dâm, bất vọng ngữ, bất ẩm tửu bất đạo (k trộm cướp)
[Khuyết Danh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz