Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Căn bản Phật pháp
Ý nghĩa, sự cần thiết của việc Lạy Phật
Phật Thích ca Mâu Ni là một nhân vật có thật, bằng sự tu tập đúng chánh pháp mà ngài đã trở thành đấng giác ngộ, vô ngã, giải thoát, Còn các chư phật, và các chư vị bồ tát khác là truyền thuyết và chỉ xuất hiện trong kinh sách.
Có người nói " lạy Phật, chính là sự cúi đầu trước lương tâm của mình..." có người còn nói hơn nữa là lạy tượng đất, đá ciment..

Hay Phật ở trong tâm, đi tìm đâu xa …

Những cách lập luận đó đúng sai thế nào?

Thực ra, đó là những câu nói đầy kiêu mạng, tâm bạn có Phật, nhưng ma quỷ cũng ngự trị đầy trong đó. Căn cơ bạn đến đâu mà nói như vậy?

Lạy Phật, chính là lạy Đức phật, chư Phật, chư vị Bồ tát. Chứ không phải cúi đầu trước lương tâm của mình… Nói như vậy là phủ nhận sự có mặt trên thế gian này của đức Phật và làm tăng bản ngã, mà mục đích cuối cùng của sự tu tập theo chánh pháp là đạt đến vô ngã.

Phật Thích ca Mâu Ni là một nhân vật có thật, bằng sự tu tập đúng chánh pháp mà ngài đã trở thành đấng giác ngộ, vô ngã, giải thoát. Còn các chư phật, và các chư vị bồ tát khác là truyền thuyết và chỉ xuất hiện trong kinh sách.

Một thực tế là : Phật tử không chỉ lạy Phật, mà còn lạy các bậc tôn túc, các chư tăng, ni nữa.

Như vậy, lạy một người là vì:

- quý kính đức độ của người đó
- để thấy mình còn thua người đó, từ đó giảm lòng kiêu mạn
- kính trọng người, sẽ được như người

Lễ Phật vì dẹp ngã mạn. Bản chất con người chúng ta lúc nào cũng tự cao tự đắc. Ðó là tánh xấu khiến mọi người chán ghét, tiêu mòn công đức.

Phật tử biết được cái dở này, kính lạy Phật, Bồ tát, các bậc tôn túc, để diệt trừ tâm ngã mạn của mình.

Kính lạy các ngài là tự mình thấy không bì kịp các ngài, biết mình thấp thì tánh ngạo mạn từ từ biến mất.

Khi lạy các ngài không mong một ân sủng nào, chỉ vì một lòng kính trọng đức hạnh của các ngài, tự thấy mình hèn hạ thấp thỏi, thế là mọi công đức từ đó phát sanh.

Bởi đứa ăn trộm thì phục kẻ ăn trộm giỏi, chàng võ sĩ thì nể tay vô địch, kính trọng Phật, Bồ tát, các bậc tôn túc tự nhiên chúng ta có dự phần trong ấy rồi.

Quả như câu nói "kính Thầy mới được làm Thầy." Chúng ta muốn dẹp bỏ những tánh xấu, tập tành đức hạnh, kính lễ những bậc đức hạnh là điều cần thiết vậy.
[Hào Nguyễn]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz