Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Căn bản Phật pháp
Những điều hiểu lầm về Phật giáo thường gặp
Đức Phật từ bi thương xót muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng ngài chỉ là một đấng đạo sư, một người dẫn đường chỉ lối, cho chúng sinh tự cất bước mà đi Những lời cầu nguyện hợp với lý vô thường, luật nghiệp báo nhân quả thì sẽ thành tựu, còn những lời cầu xin ích kỷ, trái luật thì sẽ không được như ý.
Lược trích từ "ý nghĩa qui y" của Thích Đạt Ma Ngộ Nhất.
Thiền trang Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai.


I-Hiểu lầm về Phật

Phật là đấng đại bi đại giác ngộ, giải thoát hoàn toàn, toàn trí nhưng không toàn năng, Ngài thấu hiểu mọi việc nhưng chính ngài cũng không làm trái luật tự nhiên được.

Đức Phật từ bi thương xót muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng ngài chỉ là một đấng đạo sư, một người dẫn đường chỉ lối, cho chúng sinh tự cất bước mà đi
Những lời cầu nguyện hợp với lý vô thường, luật nghiệp báo nhân quả thì sẽ thành tựu, còn những lời cầu xin ích kỷ, trái luật thì sẽ không được như ý.

II-Hiểu lầm về pháp:

Pháp là những lời dạy, những định luật thiên nhiên mà đức Phật đã chứng ngộ được, như nhân quả, vô thường, duyên nghiệp..Pháp chỉ là phương tiện, (chỉ dùng trong một thời gian nào đó trên bước đường tu tập) không phải là cứu cánh (mục đích cuối cùng) tụng một thời kinh, không hiểu nghĩa lý gì hết mà cho là đủ!

III-Hiểu lầm về tăng:

Chư Tăng là đệ tử xuất gia theo Phật, giữ giới luật, tuân theo lục hòa,(1-thân hòa chung ở, 2-miệng hòa không tranh cãi, 3-ý hòa đồng vui, 4-giới luật hòa cùng giữ, 5-hiểu biết hòa cùng giải, 6-lợi hòa chia đồng) thay mặt Phật mà dạy dỗ và làm gương cho Phật tử tại gia noi theo, Hãy bỏ ra ngoài các Tăng Ni phạm giới, thì các chư Tăng Ni dù có tu hành chân chính, giữ trọn giới luật thì vẫn chỉ là người (phàm Tăng, mặc dù có tiến xa hơn Phật tử trên con đường tu học), chưa phải là Thánh tăng, các ngài vẫn chưa chứng đắc, các ngài cũng như chúng ta, đang dò dẫm trên con đường tự tu tự sửa.(cho nên có 3 tháng an cư kiết hạ hàng năm để tu sửa) Vì vậy Phật tử không nên quá chú trọng đến các lổi nhỏ nhặt của chư Tăng Ni rồi chỉ trích chê bai, xa lánh chùa Phật.

IV-Hiểu lầm về chính mình:

Đừng nghĩ rằng mình quá tội lỗi xấu xa, nghiệp chướng nặng nề rồi chán nản mà không tu hành gì nữa. Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều là một vị Phật sẽ thành.

Điều quan trọng là tránh sự ỷ lại, mong cầu mà cần phải hết sức tu học, Phật chỉ là đạo sư, Pháp chỉ là phương tiện Tăng Ni chỉ là những bậc thiện tri thức, chỉ dạy dỗ mà không cứu nổi chúng ta.

Tha lực của Phật, đức độ của chư tăng, phải cộng với tự lực của mỗi người mới đưa đến Niết bàn giải thoát.
[Khuyết Danh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz