Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Căn bản Phật pháp
Phật Giáo, Một tôn giáo điển hình của nhân loại
Ngày 15. 12. 1999 tại khóa họp thứ 54 đại hội đồng LHQ đã nghị quyết lấy Phật giáo làm tôn giáo điển hình của nhân loại, ngày đản sinh của đức Phật làm ngày văn hóa thế giới… Mà trong Đại hội đông LHQ không thiếu các đại diện của mọi tôn giáo khác,
Từ Điển Tiếng Việt, Viện Ngôn Ngữ học, Hoàng Phê chủ biên, xuất bản Đà Nẵng, năm 2000 trang 1011 định nghĩa như sau:

Tôn giáo: là hình thái ý thức xã hội gồm những quan niệm dựa trên cơ sở tin và sùng bái những lực lượng siêu tự nhiên, cho rằng có những lực lượng siêu tự nhiên định đoạt tất cả, con người phải phục tùng và tôn thờ.

Theo định nghĩa này thì Phật giáo không phải là một tôn giáo, vì trong PG không có lực lượng siêu tự nhiên nào cả, con người hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình…

Ngày 15. 12. 1999 tại khóa họp thứ 54 đại hội đồng LHQ đã nghị quyết lấy Phật giáo làm tôn giáo điển hình của nhân loại, ngày đản sinh của đức Phật làm ngày văn hóa thế giới… Mà trong Đại hội đông LHQ không thiếu các đại diện của mọi tôn giáo khác,

LHQ Nghị quyết như vậy vì 6 lý do sau đây:


1- Phật giáo là tôn giáo thể hiện tinh thần tự do cao nhất. Với sự xuất hiện của Phật giáo, con người đã chứng kiến một tư tưởng, một triết lý thể hiện tính tự do cao nhất.

Đức Phật nói " những điều ta nói nếu không có lợi cho các ông thì các ông đừng tin" Phật giáo không dùng những giáo điều của mình để ràng buộc ai cả

2- Phật giáo có tính bình đẳng nhất: Lúc sinh thời Phật đã nói : khi máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn thì không phân biệt đẳng cấp,
...ta là Phật đã thành và chúng sinh là phật sẽ thành… tứ chúng đồng tu, coi chúng sinh cũng như nhà tu hành,
...bất cứ sự sống nào cũng có Phật tính…

Khổng giáo phân chia nhân loại là Tiểu nhân, quân tử, sử dụng tam cương ngũ thường để khẳng định và duy trì tính giai cấp

Ấn Độ giáo phân xã hội là : vua quan, nhà tu hành, nhà buôn và nô lệ…

Chúa gọi tín đồ là con chiên = con cừu…con chiên chỉ được về với chúa chứ không thể thành chúa được,

Hầu khắp tôn giáo đều phân đẳng cấp…

3- Tinh thần bác ái. Với tính từ bi, Phật giáo thương tất cả chúng sinh, hữu hình và vô hình, động vật và cây cỏ, không ăn thịt sát sinh, chưa có tôn giáo nào nêu lên tình yêu thương cao cả rộng khắp như Phật giáo

4- Có tầm trí tuệ cao rộng, bằng trí tuệ trực giác qua thực hành thiền định thâm sâu đức Phật đã nói từ hơn 2500 trước những điều mà giờ này khoa học thực nghiệm mới thấy được:

- tiểu thiên thế giới = vi trùng vi khuẩn. điện tử, hạt nhân…
- Đại thiên thế giới = thiên hà vũ trụ...
- Vạn vật là do nhân duyên mà có, không có khởi đầu không có kết thúc = định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng…

Nghĩa là bằng trí tuệ của con người với phương pháp tu tập đúng đắn, con người hoàn toàn có thể hiểu biết tất cả, giác ngộ và thoát khỏi khổ đau.

5- Phật giáo là một khoa học: hoàn toàn không chấp nhận mê tín dị đoan, Phật là một con người có thật, vì công phu tu tập đúng cách nên thành Phật, hoàn toàn không có thần thánh, chúa, trời.. toàn bộ giáo lý của Phật giáo không trái với khoa học, với đời sống xã hội.

6- Tính tích cực hướng thiện của PG: các tôn giáo khác chấp nhận số phận, bị tai ương thì cho là do trời định, chúa bắt phải thế, ông trời bắt phải thế, thượng đế trừng phạt, thánh ala bắt phải thế, như vậy con người chỉ còn thụ động chấp nhận hay phải cầu xin các đấng tối cao ban phước.
Nhưng PG , nói tu là định và chuyển được nghiệp.(số mạng) trên cơ sở luật nhân quả, nhân duyên, Như vậy con người hoàn toàn có thể định đoạt cuộc đời của mình qua cuộc sống đức độ = sự tu hành (nên hiểu rộng hơn một chút, là bao gồm tu tại gia và tu xuất gia)
[Khuyết Danh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz