Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Đạo Hữu viết
Phật trong tâm?
Câu nói này xuất hiện từ lúc nào? do ai nói?, lý do gì để câu Phật trong tâm xuất hiện ? Một câu nói xuất hiện rất nhiều, kể cả Phật tử và những người chưa phải là Phật tử. Có nhiều hoàn cảnh để người ta nói ra câu: Phật trong tâm


"Phật trong tâm rồi, đi chùa làm gì?"
"Phật trong tâm, đâu cần gì phải thờ, lạy?"
"Ăn chay ăn mặn gì cũng được, Phật trong tâm mà…Phật thì trong tâm, mà thịt cá thì trong bao tử, đâu có liên quan gì ?"
Một cô gái ăn mặc rất hở hang, khêu gợi, vào chùa lễ Phật, Phật tử không chấp nhận thì nói : "Phật trong tâm, chứ đâu phải bên ngoài, sao chú ý đến bề ngoài của tôi…"?

Nghĩa là câu Phật trong tâm được sử dụng bởi ba nhóm người

- Người có đi chùa nhưng chưa hiểu đạo,
- Người có hiểu chút ít đạo lý nhưng không thực hành, chỉ dùng lấn lướt che đậy việc làm trái đạo của mình.
- Người muốn dùng câu đó để gièm pha đả phá đạo Phật.

Ngày đó… trước những việc làm trái luân thường đạo lý, và rất tàn bạo của thái sư Trần Thủ Độ, đức vua Trần Thái Tông vốn giàu lòng từ bi, hướng Phật, ngài thấy chán ngán việc đời, đã bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên tử, gặp quốc sư Phù Vân để tu học.
Thái sư, tất nhiên không bao giờ chấp nhận việc này, vì ông đã bỏ bao công sức, và không ít thủ đoạn để xây dựng triều đại nhà Trần !
Không thuyết phục được đức vua quay về, Thái sư đã nói :

" nếu bệ hạ không về, thì thần sẽ đem cả triều đình lên Yên tử, Vua ở đâu, thì triều đình ở đó…"

Việc xuất gia phải tùy duyên. Đạo Phật không bắt buộc ai cả…

Nhận thấy duyên tu của nhà vua chưa đủ. Quốc sư Phù Vân đã khuyên ngài hãy quay về kinh đô : "Trong núi vốn không có Phật, Phật tại trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ bên ngoài" (bài tựa sách thiền tông chỉ nam)
Trước hoàn cảnh éo le như vậy, nhà vua đành phải chấp nhận quay về, lãnh đạo đất nước, và đất nước chúng ta đã có một nhà Trần oai vang hiển hách với ba lần đại thắng Nguyên Mông, khiến cả thế giới khâm phục. Đất nước đã có một Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một trong 10 danh tướng thế giới,

Sau khi hoàn thành thế sự, các đức vua Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông đều trở về tu tập và trở thành các thiền sư đắc đạo, Đặc biệt, đức vua Trần Nhân Tông là người đã khai sinh dòng thiền Trúc Lâm Yên tử, Một dòng thiền Phật giáo mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Người đời đã tôn ngài là Phật Hoàng.

Phật dạy: "nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh". (kinh Pháp Hoa) Nghĩa là: Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.
Phật tánh còn gọi là tánh giác, là Pháp thân thanh tinh mà ai cũng có sẵn. nhưng nếu không tu học, không có thiện tri thức chỉ bày thì không thể nhận ra. Do đó cần phải đến với Tam bảo : Phật, Pháp, Tăng, nương theo học hỏi, tu tập. khi nhận ra được gọi là: kiến tánh. Sau khi đươc kiến tánh phải có thời gian bảo nhậm, dần dần xóa hết vô minh, phiền não mới thành Phật quả.

Như vua Trần Thái Tông từ khi trốn lên núi Yên tử cho đến khi trở thành một thiền sư đắc đạo, là một quãng thời gian…Con đường tu tập dài ngắn tùy căn cơ, duyên nghiệp từng người.

Vậy mà giờ đây người đời đã chặt đứt câu nói của quốc sư Phù vân, chỉ còn lại : "Phật trong tâm" mà thôi.

Thật ra, cho dù người có trí tuệ uyên thâm, đạo hạnh cao dày như các vị vua nhà Trần, cũng phải về với chùa, tìm các bậc cao tăng để tu học. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ Huệ Năng có nói: "này thiện tri thức, trí bồ đề bát nhã mọi người trên thế gian đều có đủ, do tâm mê mờ nên không thể tự mình chứng ngộ được. nên cần nhờ bậc thiện tri thức chỉ bày mới thấy tánh. Nên biết kẻ ngu người trí đều có tánh Phật như nhau". Tại sao những người tâm còn bị vô minh che lấp, tham, sân, si, ái dục còn dày đặc, không chịu tu học đã vội xưng là Phật trong tâm rồi? vậy có quá đáng chăng?

Mùa thu năm 2013 - Hao Nguyen

[Hào Nguyễn]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz