Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Phật pháp ứng dụng
Hạnh Nguyện Người Xuất Gia
Trong thời Đức Phật và suốt trong quá trình lịch sử truyền bá chánh pháp, sự phát tâm xuất gia của các giới phật tử vô cùng quý báu và cần được khuyến khích. Vì chánh pháp được truyền thừa và thắp sáng là nhờ vào các giới xuất gia. Đức Phật trước khi thâu thần vào cõi Niết Bàn, Ngài có lời căn dặn với các đệ tử rằng:
"Sau khi Như Lai vắng bóng, các thầy hãy nương tựa vào giới luật và giáo pháp để hành đạo. Giới luật và giáo pháp chính là thầy, là hải đảo, là chỗ ẩn trú, là hào lũy kiên cố, là phương tiện quí báu nhất để quý thầy đạt đến trạng thái toàn giác và an lạc. Quý thầy hãy thường huy động, khuyến khích, hết lòng thương mến và dạy bảo tận tình các vị tân học, sơ phát tâm xuất gia."
Bằng vào lời di giáo khẩn yếu, tối hậu của Đức Phật mà các vị Trưởng Lão, Tôn Đức Tăng, Ni trong mọi nơi, mọi thời đều cùng quan tâm hạnh nguyện tiếp độ các giới nam, nữ lập tâm tha thiết phát thệ xuất gia.

Ngay bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không những Ngài hoan hỷ tiếp nhận nhiều người ngoài dòng tộc, thuộc mọi thành phần giai cấp trong xã hội xuống tóc làm khất sĩ, mà Ngài còn vận dụng toàn phần năng lực từ bi để khuyến khích những người thân thích trong hoàng tộc phát tâm xuất gia làm Sa môn, tay ôm bình bát khất thực, sống nếp sống tỉnh thức và giản dị. Một A Nan, một Nan Đà, một A Nậu Lâu Đà, một Đề Bà Đạt Đa, một La Hầu La, một Di Mẫu Kiều Đàm Di, một Gia Du Đà La... và có cả hàng ngàn công chúa, cung phi, hoàng tử, nam nữ quốc thích trong dòng họ Thích quyết chí từ bỏ đời sống vương giả, xuất gia làm tăng sĩ là một chứng minh vô cùng hùng hồn và cảm động. Trong một cuộc thỉnh vấn của vua Ba Tư Nặc khi ông đến bái kiến Đức Phật có liên hệ đến hạnh nguyện của người xuất gia rất sâu đậm:


"Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử hiểu không lầm thì hình như Đức Thế Tôn rất ưu ái, khuyến khích và lưu tâm đến việc xuất gia làm Sa Môn của các vương tử trong Hoàng Tộc Thích Ca?"
"Bệ hạ rất tinh ý. Như Lai biết rõ là những người trong dòng họ Thích phải sớm phát tâm xuất gia thì họ mới tránh được nghiệp quả xấu trong hiện tại và tương lai".
"Bạch Đức Thế Tôn, tại sao họ phải xuất gia mới tránh được nghiệp quả xấu?"
"Bệ hạ nên biết, người xuất gia làm khất sĩ họ sẽ có nhiều cơ hội chăm lo hạnh thoát ly sinh tử. Người xuất gia có mười lăm ưu điểm sau đây:

- "Một là không có cơ hội để làm việc xấu.
- Hai là có nhiều cơ hội để học hiểu đạo lý và tham thiền.
- Ba là không vất vả làm việc và say đắm theo đời sống vật chất.
- Bốn là không khởi niệm tranh chấp với đời.
- Năm là không vương vấn tình cảm nhỏ hẹp.
- Sáu là cảm mến đạo pháp và dễ nuôi dưỡng hạt giống lành.
- Bảy là chuyển hóa được nghiệp quả xấu trong nhiều đời.
- Tám là chấm dứt được hận thù và oán đối.
- Chín là sống an vui và thảnh thơi.
- Mười là trí tuệ được vun bồi và phát triển nhanh chóng.
- Mười một là tâm từ bi rộng mở.
- Mười hai là sống vì lợi ích tất cả.
- Mười ba là sớm lìa hết thảy khổ não.
- Mười bốn là ra khỏi sáu nẻo luân hồi.
- Mười lăm là chóng thành tựu Phật quả."

"Nếu có đủ mười lăm ưu điểm trên đây trong đời sống thì người trong dòng họ Thích Ca mới tránh thoát được nghiệp nạn là không bị vua Lưu Ly xua quân tàn sát nay mai. Họ đã tạo thù oán với nhau không phải mới đây thôi, mà còn có liên hệ quả nghiệp xấu với nhau trong nhiều tiền kiếp".
"Bạch Đức Thế Tôn, đối với những người xuất gia, trong thời gian phát khởi tín tâm chuẩn bị đi tu, gia nhập giáo đoàn khất sĩ, họ phải làm những điều gì trước hết đối với bản thân họ?
"Bệ hạ nên biết sự phát tâm cho sâu sắc và kiên định là điều quan trọng và đó là điều phải nuôi dưỡng trước nhất. Học giỏi, kiến thức sâu rộng, biết tổ chức hay, thông suốt mọi chuyện trên đời không phải là điều căn bản và cần thiết. Dứt trừ vọng tâm, làm các việc lành, thấy rõ lý tánh, ra khỏi ràng buộc, thoát ly sinh tử là hạnh nguyện, là điều quan yếu của người xuất gia".

Nhân đây đức Phật đọc bài kệ:

"Người phát tâm xuất gia
Lập hạnh vững khởi đầu
Tự thiết tha học đạo
Tự tinh tấn hành trì
Phát tâm chỗ quan hệ
Bỏ ngã chấp cậy tài
Vì thoát ly sinh tử
Dứt phiền não trần lao
Niệm niệm hằng tỉnh giác
Thấu rõ muôn pháp không
Tự tánh thường sáng diệu
Nguyện dẫn độ quần sanh."
(Kinh Viễn Ly)


Trong kinh Phước Điền, Đức Phật có đề cập năm đức tính cao rộng, sáng đẹp của người xuất gia:

1. Mến yêu chánh pháp nhiệm mầu
Diệu lực hóa giải khổ sầu trầm luân.

2. Baüng quên tuổi ngọc thanh xuân
Thuận đường giải thoát gội nhuần Phật ân.

3. Xa lìa quyến thuộc song thân
Mở tình thương rộng độ trần mê say.

4. Hiến dâng trọn vẹn đời mình
Hoằng dương chánh pháp gởi tình muôn sinh.

5. Chí cầu giác ngộ tâm linh
Chúng sanh cứu khổ bốn ơn đáp đền.

Hướng đi của người xuất gia trước hết là hướng về đời sống nội tâm, luôn kiểm soát lấy mình, làm chủ lấy mình và không để cho những tham đắm, khát vọng bên ngoài lôi cuốn. Chánh niệm là đề mục làm chủ tâm và khảo sát tâm. Thân đâu tâm đó. Làm chủ được tâm, thấy rõ bản lai diện mục của tâm là thấy rõ nguồn gốc của mọi nguyên nhân đau khổ và con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật, toàn diện.
Sống trong môi trường xã hội đầy dẫy sự quyến rũ của vật dục, tình cảm mà tâm hồn người xuất gia không hề bị dao động, đó quả là một hành trình vô cùng khó khăn và đầy thử thách. Vì vậy hình ảnh của người xuất gia cũng có nghĩa là người có chí nguyện vững chãi, có định lực kiên trì, có phẩm chất kham nhẫn trước nghịch cảnh của cuộc đời. Chính vì vậy mà hình ảnh và vai trò của người xuất gia trở nên cao quý. Giới phật tử tại gia và nhiều người hết lòng cung kính, hết lòng hộ trì đoàn thể xuất gia cũng chính vì lẽ ấy. Đức Phật thường xưng tán phẩm hạnh của người xuất gia:

Thế gian đầy quyến rũ
Tâm vững không động lay
Kẻ chiến thắng trăm trận
Không bằng tự thắng mình.

Kẻ chiến thắng ưu việt
Vượt ái dục vô minh
Thắng oán thù sân hận
Bậc tôn quý trên đời

(Dhramapada Suttra)

Đại chúng xuất gia thường trú tại Tu Viện Kim Sơn mỗi ngày mỗi đông. Có hàng trăm thanh niên, sinh viên tham dự các khóa tập sự xuất gia ngắn hạn tại Tu Viện vào mỗi mùa hè hằng năm. Nhiều khóa tu tập sự xuất gia trong những năm qua đã giúp cho một số thanh niên, nam nữ sinh viên đã phát tâm xuất gia chính thức, hiện đang sinh họat tại Tu Viện Kim Sơn và các trung tâm tu học khác tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Ngoài số lượng trên ba mươi vị xuất gia hiện đang tu học tại Tu Viện Kim Sơn, có một số các vị thọ giới lớn lớp đầu đã lên đường hoằng pháp và đang hướng dẫn các chương trình tu học, gánh vác phật sự tại các tiểu bang trong vùng Bắc Mỹ. Đây là những hoa trái có được từ vườn ươm nhân sự tại Tu Viện Kim Sơn. Tuy thành quả rất khiêm tốn, song đây là niềm vui đáng khích lệ đối với đạo pháp, thầy tổ và các Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam trong bối cảnh xã hội tây phương ngày nay.

Ca khúc Bước Chân Hoa Nở của tác giả Sơn Cư nói lên hạnh nguyện xuất gia, những người bước theo dấu chân của Đức Phật. Đây cũng là bài ca "chiêu sinh" của tăng thân Tu viện Kim Sơn gởi đến các bạn trẻ đang thao thức, cẩn trọng tìm cho mình một hướng đi.

"Người xuất gia lập hạnh không chờ,
Không chờ ngày tháng trôi qua mau.
Không chờ tóc mây cài sương trắng,
Không chờ duyên thắm nhạt phai mờ.

Người xuất gia lập hạnh dứt trừ,
Dứt trừ ân ái nẽo trầm luân.
Dứt trừ lòng tham vàø say đắm.
Người quay về an trú với thân tâm.

Người pháp y ba mảnh,
Tay bình bát dặm xa.
Sống cuộc đời vô trụ
Tình yêu thương trải dài.

Người đi khơi mạch sống
Thân không vướng bụi hồng
Tâm nêu cao nguồn sáng
Đem pháp lạc truyền trao.

Người xuất gia lập hạnh không nhà
Không nhà xây trên đất chấp ngã
Không nhà lợp mái ngói vô minh,
Và không nhà vương vấn những vui buồn.

Người xuất gia lập hạnh không cầu
Không cầu đời sống trong phồn vinh
Không cầu danh lợi và uy lớn
Mà mong cầu tất cả sống an nhiên."
[Thích Tịnh Từ]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz