Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Đạo Hữu viết
Cảm Nhận Về Ngày Vu Lan
"Kinh này tôi nghe Phật dạy" đó là lời nói lại của Ngài A-Nan khi kết tập kinh điển lần thứ nhất. Là người Phật tử không nhiều thì ít hiểu về giáo lý duyên khởi của Phật Đà. Các nhạc sĩ khi cảm nhận về một vấn đề gì thì mới sáng tác thành bài hát hay cho đời.
Ví như: Bài lòng mẹ, bông hồng cài áo, tình cha, tất cả bài hát đều có ý nghĩa riêng mang tính giáo dục. Đức Phật dạy pháp cho hàng đệ tử cũng có nguyên nhân tốt. Đức Thế Tôn muốn hàng đệ tử liễu tri về khổ và diệt khổ đạt thành chánh quả Ngài dạy Tứ Thánh Đế. Muốn biết ân sanh thành, ân phật, thầy, tổ, ân chúng sanh, ân quốc gia thì Ngài dạy kinh Vu Lan. Tất cả pháp của phật dạy là phật pháp. Đạo Phật là dạy chúng sanh thọ ân là báo ân. Đức Phật là tấm gương không bị bụi dính để cho hàng đệ tử soi và noi theo.

"Luỵ kiếp báo thâm ân,
Tích nhân thành chánh giác".


Ngày xưa Bồ-tát Tất-Đat-Đa là Người hiếu thảo vâng lời Phụ Vương, Mẫu Hậu đã làm một người văn võ song toàn rất hoàn hảo . Muốn báo thâm ân Ngài xuất gia tu nhân tích đức thành chánh giác rồi hoá độ đấng sanh thành dưỡng dục và chúng sanh. Trong kinh báo ân Đức Phật dạy ân sanh thanhrất khó đáp đền. Ví như gặp lúc đói khát dù cắt da đến xương, nghiền xương thấu tuỷ, máu đổ thịt rơi cũng không báo đáp hết công ân sinh thành. Cách báo đáp tốt nhất là hướng dẫn cha mẹ quy y Tam Bảo mới đáp đền được. Vì sao? Bởi vì Tam Bảo là bạn lành, là nơi tựa cho chúng sanh. Tam bảo là: Phật, pháp, tăng. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, chúng ta phải nghĩ rằng: Phật là vị Thầy tối cao muốn giải thoát an vui thì học những gì Ngài đã dạy. Pháp là lời dạy của Phật Đà, háp này được xem như thuốc khi uống vào hết bệnh hết khổ. Hành giả tu hành theo lời giáo huấn của Phật thì cảm nhận được hạnh phúc, xã bỏ tất cả phiền não. Tăng là hàng đệ tử của Phật, là những người lưu truyền chánh pháp của Phật trồn tại trong nhân gian. Mình xem họ như bạn hiền. Tục ngữ có câu: "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Con người khi biết ân thì họ sẽ cố gắn sống tốt luôn làm người có ích cho đời. Tôn giả Mục Kiền Liên là tấm gương hiếu thảo lưu truyên muôn đời. Ngài Mục Kiền Liên nhớ ân đứng sanh thành, lúc đó thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên đã rời bỏ cõi trần, thác sanh vào cõi đói khát. Với thần thông của ngài Mục Kiền Liên chưa cứu được mẹ. Ngài mục kiền liên về bạch với Đức Thế Tôn là thân mẫu con chịu vào cảnh đói khát rất khổ sở. Phật dạy: "Chỉ có cấu thỉnh chúng Tăng mới đủ lực để cứu thân mẫu mẹ con mà thôi. Bởi vì, đức chúng như hải". Chúng ta thấy rằng tất cả nguồn nước chảy ra biển. Đức Thế Tôn dạy rằng:

"Nước biển có một vị đó là vị mặn, giáo pháp của Ta cũng có một vị đó là vị giải thoát". Tất cả các dòng nước dù độc, dù trong khi chảy ra biển Đông thì có vị giống nhau đó là mặn. Tất cả pháp đều là phật pháp, pháp môn nào cũng có lợi khi biết dừng lại và áp dụng trong cuộc sống của mình. "Phiền não tất bồ đề".

Vu lan là ngày truyền thống của nhà phật. Đạo Phật cũng đề cao sự hiếu hạnh, khi người nào có lỗi với đấng sanh thành thì thấy lời dạy của phật về cách báo hiếu rất là thâm thuý. Ca dao Việt Nam viết rằng:

"Công cha như núi thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".


Công ơn sinh thành của cha ví như núi cao. Quả núi đứng giữa đất trời chịu nắng, chịu mưa xối xả như vậy đó. Nhưng vẫn hiêng ngang để nuôi những sinh vật và động vật dẫm đạp thế mà không án tháng nữa lời. Người cha của chúng ta cũng vậy, cặm cụi làm lụng vì mạng sống chung cho cả gia đình chả phiền hà chi. Nhạc sĩ cũng dùng ngòi bút viết về người cha. "Tình cha ấm áp như vầng thái dương" người cha cũng ví như mặt trời. Người mất cha trong đời là bị mất đi tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Nghĩa mẹ ví như nước trong nguồn chảy ra. Nguồn nước rất quan trọng nó giúp cho chúng ta sống, cơ thể của con người là 75% là nước. con người đại đa số sống với mẹ nhiều hơn cha rất nhiều. tình cảm người mẹ dành cho con rất nhiều ví như nước trong nguồn chảy ra. Khi nào nước trong nguồn hết chảy thì người mẹ dừng. Nguồn nước nào chảy thời gian rồi theo sự vô thường đến lúc nó cũng hết nước thì khô. Mẹ chúng ta cũng vậy thương húng ta cho đến hết thở mới thôi. Trong kinh Vu Lan Đức Phật dạy: "Mẹ già hơn trăm tuổi còn thương con tám mươi, ân ái có đoạn chăng chỉ hơi thở cuối cùng". Tình cảm giữa mẹ con là tình cảm thiêng liêng do trời phú và cao quy vô hạng. Mẹ là dòng suối ngọt ngào tươi mát cho cuộc đời con sống. Tình cảm người mẹ dành cho con vô kể, bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăng suốt trong thời gian nhỏ dại mẹ ẩm con, lúc con bệnh thì mẹ ngủ không yên vì lo lắng cho con.

Tình cha nghĩa mẹ dành cho con vô biên. Trong kinh phật dạy rằng: "cha mẹ nào tính toán, không hiềm, không mắt mũi, không ghét què chân tay con sinh từ bụng mẹ còn đổi dạ thương ai".

Lòng cha mẹ đối với con như vậy thì làm sao con lại phủ nhận được. "Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới làm đạo con". Chúng ta là người Phật tử thì đạo làm con là phải vâng lời cha mẹ, phải làm người tốt có ích cho đời luôn nỗ lực trong cuộc sống thường nhật. Điểm quan trọng nhất là làm sao để hướng dẫn cha mẹ nương tựa Tam Bảo. Khi cha mẹ nương tựa Tam Bảo thì cha mẹ không còn sanh vào cảnh giới đói khát nữa luôn luôn sanh vào thế giới thanh bình để nghe pháp Phật. Cha mẹ là thiêng liêng cao quý cho chúng ta tôn thờ. Phật day rằng khi không có Phật thì cha mẹ mình là Phật của mình.
[Thích Chánh Tịnh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz