Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Đạo Hữu viết
Trần Thế Huyễn Mộng
"An nhiên, tự tại đời tĩnh lặng.
Vô thường vô ngã thảy tất không."
* * *
Ta mãi lang thang suốt cuộc trần,
Thương từng hạt bụi vướng đôi chân,
Thương ai đến đến đi đi mãi,
Thương mãi cho ai đã một lần.

* * *

Ta mãi đi trong cõi hồng trần,
Mà Tâm không vướng chuyện lăng nhăng,
An nhiên, tự tại đời tĩnh lặng,
Vô thường vô ngã thảy tất không.

[Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz