Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Hải ngoại
Danh Sách Phật Tử Bảo Trợ Du Học Tăng Thích Chánh Tịnh.(Năm Thứ 2-2007)
Kính gửi các Đạo Hữu Phật Tử Hà Úc,
Kính gửi các Chư vị Thiện Nam Tín Nữ khắp nơi.

Hà Úc là một vùng nông thôn hẻo lánh, lại nghèo nàn về mặt vật chất, số Phật tử trong làng chỉ có 5% dân số. Thế nhưng nhờ Tâm đạo sắc son đã phấn đấu để tự tồn, qua các thời kỳ pháp nạn khi mà mái chùa thân thương tưởng như đã tan theo mây khói của các thế lực vô minh.
Ngày nay mái Chùa Hà Úc đã có duyên lành lớn, các con em Phật tử đã xuất gia tu học trên dưới 10 vị. Phân nửa trong số này đã thọ Đại Giới-Tỳ Kheo, đó là niềm vui lớn, phước lớn cho tất cả Phật tử khuôn nhà. Lại nữa lần đầu tiên tòan Bán Đảo Thuận An Tư Hiền, chùa Hà Úc cũng đã cung thỉnh được vị Trụ Trì mà mấy trăm năm rồi chưa bao giờ có. Đó là Đại Đức Thích Đạo Sỹ. Xin qúy Phật tử xa gần cùng chia sẻ với Hà Úc niềm vui nầy. Với mục đích biến Chùa thành một đạo tràng tu học, đào tạo tăng tài, mấy năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Thầy Trụ trì, Phật tử hải ngọai chúng ta đã góp công, của hòan tất một số tự viện tương đối ổn định. Giờ đây, chỉ còn một vấn đề trọng đại của mạng mạch Phật giáo là Tu và Học. Nói các khác là Văn, Tư, Tu. Tu thì chùa đã có Đại Đức và tăng chúng thường tổ chức các khóa tu cho Phật tử gần xa rồi. Còn việc học nội và ngọai thì xem ra còn quá yếu kém. Cũng nhờ tinh thần tìm cầu học đạo mà nay chúng ta cũng đã có một vị Đại Đức nguyên Hà Úc đang du học tại Ấn Độ. Năm ngóai bà con Phật tử đã trợ duyên Thầy về chi phí ăn học qua Dì ruột của Thầy là A/C Phúc-Bồng và các Phật tử hảo tâm Hà Úc, An Bằng. Nay đến năm học thứ hai, tôi cũng thiết tha kêu gọi trợ duyên để hạnh nguyện tìm cầu học đạo của Thầy chóng thành tựu. Dưới đây là danh sách Phật tử trợ duyên cho năm học thứ hai của Thầy:
STTTên Đạo Hữu-Phật tửSố tiền đóng góp
0 Tiền đem ra từ trong nước$100
1Đạo hữu Nguyên thuận Trương Văn Vinh $200
2GĐ Đạo hữu Trương Hữu Đức, Thy $100
3GĐ Đạo hữu Trương Hữu Quốc, Thoa $100
4Đạo hữu Nguyên Quý Trương Hữu Phước $100
5GĐ Đạo hữu Hoàng Xuân Đắc, Hồng $100
6GĐ Đạo hữu Trương Minh Dũng, Hoa $100
7GĐ Đạo hữu Trương Minh Tạnh, Nhung $100
8GĐ Đạo hữu Trương Thị Thiều$100
9Đạo hữu Phan Xuân Tài $50
10GĐ Đạo hữu Phạm Hưởng, Hà $50 và tiền gửi
11GĐ Đạo hữu Phạm Hưởng, Hà(03/2007) $200 và tiền gửi
12Đạo hữu Minh Huyền(3-2007) $300 và tiền gửi
13GĐ Đạo hữu Trương Hữu Phục, Quyến$100
14GĐ Đạo hữu Trương Hải Dũng, Thảo$100
15GĐ Đạo hữu Phan Sam, Tường Vân$100
16GĐ Đạo hữu Nguyễn Bé, Hảo$100
 Tổng cộng$2,000
Số tiền này sẽ chuyển đến Thầy, và nhân đây xin Qúy Phật tử hoan hỷ yểm trợ thầy. Danh sách đóng góp sẽ được tiếp tục cập nhật và đăng trên trang nhà Hà Úc www.chuahauc.org. Kính chúc và gởi lời thăm thân ái đến bà con Hà Úc và Phật tử, đạo bạn xa gần.
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA-HA-TAT NGUYÊN THUẬN TRƯƠNG VĂN VINH.
[Nguyên Thuận Trương Văn Vinh]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz