Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin tức Phật sự >>  Quốc nội
Đạo tràng an cư phía Bắc Quảng Nam tổ chức lễ Tự Tứ
Sáng nay ngày 16-7-Đinh Hợi, chư Tăng phía Bắc Quảng Nam tổ chức lễ Tự Tứ và tổng kết Giải Hạ. Năm nay chư Tăng phía Bắc Quảng Nam an cư tại trú xứ Tổ đình Phước Lâm - Hội An với số lượng gồm 47 vị Tỳ Kheo, 10 Sa Di. Thực hiện theo tinh thần lục hòa, nghiêm tinh giới luật, trao giới hạnh làm phước điền cho chúng sanh.
Các ban đại diện, ban Hộ Tự các huyện thị Quê Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Đại Lộc về dâng lễ cúng dường rất đông. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và hoan hỷ. Dưới đây là một số hìn ảnh ghi lại không khí trang nghiêm thanh tịnh này.
[Quỳnh Loan]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz