Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin tức Phật sự >>  Quốc nội
Tu học là tiền đề của Tăng Ni sinh trẻ
Như chúng ta đã biết, bản ý của chư Phật ra đời, chỉ vì một đại sự nhân duyên tức là: "khai thị ngộ nhập Phật tri kiến" cho chúng sinh sớm giác ngộ, quay trở về với bản lai tự tính thanh tịnh của mình, rồ từ đó tinh tấn tu hành để được chứng đắc quả vị như chư Phật. Nay chúng ta muốn đạt được như vậy thì đầu tiên không thể bỏ qua được vấn đề "tu học".
Tu là sửa đổi, sửa cái dở thành cái hay, sửa cái xấu thành cái tốt, sửa phàm thành thánh. Học là bắt chước, là sáng tạo làm theo những gì tốt đẹp mà các bậc tiền bối như Thầy Tổ của chúng ta đã làm. Học và tu theo chân lý, đạo đức của các bậc cổ đức để một ngày nào đó chúng ta trở thành những con người tốt đẹp. Xưa kia, nhà Nho còn chú trọng đến vấn đề tu dưỡng và học vấn để giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp như vậy, huống chi chúng ta ngày nay là người tu học đạo xuất thế, noi theo dấu chân của Phật Tổ. Người xưa thường nói: "cây không cành gọi là cây cụt, người không học gọi là người mù". Từ xưa các bậc Thánh Hiền luôn chuyên ở việc học, huống chi chúng ta là kẻ phàm phu đời bây giờ, có ai không học mà thành người. Cho nên đối với người tu Phật mà không có học, thì người đó sẽ trở thành người vô dụng, không đem lại lợi ích gì cho chính mình và đạo pháp. Chẳng những không biết mảy may về đạo lý nhân sinh, mà còn tự mình không có chính kiến để phân biệt được kẻ hay người dở, điều tốt, điều xấu, thì lấy gì để giác ngộ cho bản thân. Chúng ta hãy xem qua sự lập thân nổi tiếng đương thời của các bậc Thánh Hiền, ít có ai chẳng do sự tu học mà thành công đức. Học vấn là vấn đề vô cùng quan trọng, bức thiết, đòi hỏi ở bất cứ mọi lĩnh vực trong xã hội, cho dù người đó là xuất gia hay tại gia thì vấn đề học vấn không thể thiếu được ở mỗi con người. Như Đức Phật Thích ca đã giác ngộ và thấu triệt, chân lý vũ trụ, ngài đã từng tuyên bố và thức tỉnh cho chúng ta: "an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp". Con người của chúng ta chỉ có lấy trí tuệ làm nên sự nghiệp chính của mình mà thôi. Trong sách đại học cũng đề cập tới vấn đề tu tâm và trị quốc. Trong đó có đoạn viết "Dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc; dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia; dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân; dục tu kỳ thân, tiên chính kỳ tâm". Nghĩa là: "Muốn cho thiên hạ được hoà bình thì trước tiên mỗi nước của mình phải được thịnh trị, muốn cho mỗi nước được thịnh trị thì mỗi gia đình phải chỉnh đốn, muốn cho mỗi gia đình được chỉnh đốn thì mọi người phải sửa tâm tính của mình cho chân chính". Cho nên cửa ngõ ban đầu của mỗi con người trong xã hội là phải được giáo dục tốt. Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội đầy văn minh và tiến bộ. Chúng ta được tận mắt chứng kiến nhiều nhà khoa học, bác học xuất sắc ở khắp các nước trên thế giới, họ đều do sự học vấn uyên bác mà nên. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhìn nhận và đề cao vị trí, vai trò tu học cho mỗi vị Tăng Ni. Tăng Ni cần được nâng cao kiến thức để kịp thời với trào lưu của xã hội, thì đòi hỏi ở mỗi vị Tăng Ni chúng ta, muốn gánh vác được sứ mạng của Như Lai thì trước hết phải tự mình nỗ lực tu học, trau dồi trí tuệ sự nghiệp của mình. Hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh, góp phần hộ trì cho chính pháp trường tồn và ra sức phát huy truyền thống tinh hoa của các bậc tiền bối của chúng ta th khuyên nhủ. Qua đây chúng ta không thể không mong mỏi sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa của Đảng và Nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nền giáo dục nước nhà nói chung và việc đào tạo các Tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, giúp Tăng Ni Phật tử kịp thời hoà nhịp cùng văn minh, tiến bộ của xã hội. Mặc dù "Duy tuệ thị nghiệp" là chân lý được đức Phật hun đúc cách đây mấy nghìn năm, nhưng hiện tại vẫn mang tính thực tiễn sâu sắc. Con người là tế bào của xã hội, là hạt nhân vững chắc trong vườn văn hoá dân tộc, đến nỗi có ai dù không chấp nhận nó thì cũng không thể bác bỏ nó được. Học vấn cho ta thấy được cội nguồn của tha hoá đạo đức và tệ nạn xã hội, từ đó có cách giải quyết tốt hơn. Đối với đất nước, trí tuệ có cách nhìn đúng đắn về sự phát triển đồng bộ 5 thiết chế: Văn hóa, giáo dục, tôn giáo, kinh tế và chính trị. Đối với thế giới, trí tuệ sẽ soi sáng cho mọi phát minh khoa học, tránh sự ô nhiễm môi trường, môi sinh đồng thời là chất liệu hàn gắn mọi đổ vỡ chiến tranh, kỳ thị chủng tộc, phân biệt tôn giáo, để xây dựng nền hoà bình thịnh vượng lâu dài cho thế giới, văn minh và tiến bộ.
[Thích Tâm An]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz